Προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής το έργο Αθηναϊκή Ριβιέρα 1. Αστικός περίπατος (Τμήμα από Δ. Καλλιθέας έως Δ. Βάρης – Βούλας) προϋπολογισμού 23.721.200,00 ευρώ (διακήρυξη)

Αττική Διαγωνισμοί,
Μοιραστείτε το:

Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει  ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:  «Υποέργο 3: Αθηναϊκή Ριβιέρα 1. Αστικός περίπατος (Τμήμα από Δ. Καλλιθέας έως Δ. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης)» με συνολικό προϋπολογισμό €19.130.000,00, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: €23.721.200,00).

Πρόκειται για Ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Υποέργο 3: Αθηναϊκή Ριβιέρα 1. Αστικός περίπατος (Τμήμα από Δ. Καλλιθέας έως Δ. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης)”

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 205408).

  • Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα
  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα
  • Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 15/2/2024, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15.00 μ.μ.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 16/2/2024, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 11.00 π.μ.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Για να δείτε  την προκήρυξη κάντε κλικ εδώ…             

Για να δείτε την διακήρυξη  του έργου κάντε κλικ εδώ…

Για να δείτε τα παραρτήματα  της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

Μοιραστείτε το:
Tagged