Πανάκριβες Μελέτες και Μελετούλες σε «Εκλεκτούς» από την ΔΕΠΑΔΠ & το Δήμο Περιστερίου, αρκεί να υπάρχει αμοιβή…

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

(ανανεωμένο) Κανείς δεν μπορεί να πιστοποιήσει ότι οι άνθρωποι του Δήμου Περιστερίου και της ΔΕΠΑΔΠ, έχουν ξεφύγει από τα νόμιμα και  τις προβλέψεις  για την προστασία του δημοτικού χρήματος… Σημασία  έχει ότι το μόνο που κάνουν πλέον είναι  να  «καταναλώνουν» πολύτιμο δημοτικό χρήμα  σε ακριβοπληρωμένες μελετούλες  που δίνονται με μία βιομηχανία απευθείας αναθέσεων σε εκλεκτούς των δύο διοικήσεων… Δείτε τα «κόλπα’ που χρησιμοποιούν για  την δημιουργία αναγκών παραγωγής μελετών… επί παντός επιστητού

———————

ΔΕΠΑΔΠ & Δήμος Περιστερίου έχουν εξελιχθεί σε Βιομηχανία Μελετών επί παντός επιστητού, καταβάλλοντας καθόλου ευκαταφρόνητες μετοχές, σε διάφορους ειδικούς και μη, σε σημείο που κάποιος αναρωτιέται για ποιο λόγο  αυτές γίνονται, αφού  τα μόνα θέματα που δεν έχουν μελετηθεί, είναι ίσως  «ο έρωτας των πουλιών της πόλης» και η γονιμοποίηση της τοπικής ακρίδας και του γρύλου που διαβιεί στα τσιμέντα του Άλσους Περιστερίου, αφαιρουμένων των περιπτώσεων τερατογέννησης… λόγο αστικής μόλυνσης από τον ΣΜΑ Περιστερίου…

Σήμερα παρουσιάζουμε  την αμοιβή ενός μελετητή συνολικού μικτού ύψους μόνο 6.994 ευρώ με θέμα: «Εκπόνηση μελέτης αναφορικά με το ρόλο της Δημοτικής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου ως βιώσιμου κοινωνικοοικονομικού πόλου τοπικής πολιτισμικής ανάπτυξης».

Στο έγγραφο που παρουσιάζουμε, έχουμε ουσιαστικά κρύψει τα στοιχεία του μελετητή, αν και ο ίδιος είναι ένα από τα δύο αγαπημένα paidia  του δήμου Περιστερίου και της ΔΕΠΑΔΠ με αμοιβές σε ετήσια βάση, προερχόμενες από αναθέσεις μελετών, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών να ξεπερνούν σε ετήσια βάση τις 60 και σε ορισμένες περιπτώσεις τα 100.000 ευρώ, με την σημείωση ότι όλα αφορούν απευθείας αναθέσεις χωρίς καμία  διαγωνιστική διαδικασία…

Σήμερα, ρωτάμε  τους αρμόδιους του δήμου Περιστερίου που έχουν σχέση και συνάφεια  με το θέμα:

α) πως έγινε η επιλογή του μελετητή,

β) πως καθορίσθηκε η αμοιβή του,

γ) πότε έγινε η ανάθεση και πότε παραδόθηκε η «μελέτη» που ανατέθηκε..

δ) τι ορίζει η μελέτη που παραδόθηκε…

ε) πως και με ποια απόφαση (επόμενο βήμα)  υλοποιούνται  τα πορίσματα της συγκεκριμένης μελέτης,

στ) ποιο το κόστος  του επόμενου βήματος (νέας μελέτης) που υλοποιήθηκε με βάση αυτή την παρουσιαζόμενη μελέτη των 6.994 ευρώ,

ζ) ποια η σχέση του μελετητή, τόσο  της μελέτης που αναφέρετε στο παρουσιαζόμενο χρηματικό ένταλμα, όσο και της επόμενης για το ίδιο περίπου θεματικό αντικείμενο…

η) Ποια είναι η σχέση του αναφερόμενου μελετητή με το σύστημα προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, μελετών, κλπ του Δήμου Περιστερίου και της ΔΕΠΑΔΠ και

ι) Πόσες και σε τι ύψος απευθείας αναθέσεις έχει  συμβασιοποιήσει με τον Δήμο Περιστερίου και την ΔΕΠΑΔΠ, ο αναφερόμενος μελετητής το 2022 και την τετραετία 2019-2022

Σημείωση: Παρακαλούνται οι ερωτώμενοι αρμόδιοι του Δήμου Περιστερίου, του γραφείου Δημάρχου και της ΔΕΠΑΔΠ, όπως οι απαντήσεις τους είναι άμεσες,  ας πούμε μέχρι την Πέμπτη ή έστω την Παρασκευή και πλήρεις, χωρίς καμία απόκρυψη… Σε αντίθετη περίπτωση θα τα παρουσιάσουμε εμείς…

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged