Μέχρι την Κυριακή 4.2.2024 η κατάθεση αιτήσεων για συμμετοχή στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων-Ποτών «SALON GOURMETS 2024» (Ισπανία)

Αττική Επιχειρηματικότητα
Μοιραστείτε το:

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων σε περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων-Ποτών «SALON GOURMETS 2024»

——————

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων – Ποτών «SALON GOURMETS 2024» (22 έως 25 Απριλίου 2024) που θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη Ισπανίας, στο εκθεσιακό κέντρο  Institucion Ferial de Madrid (IFEMA) https://www.gourmets.net/salon-gourmets). Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας.

Η SALON GOURMETS είναι μία κορυφαία εμπορική έκθεση εκλεκτών τροφίμων και ποτών (gourmet) η οποία στην 37η έκδοσή της αναμένεται να υποδεχτεί πάνω από 100.000 επαγγελματίες από την εστίαση, τη διανομή, την τροφοδοσία και το εξειδικευμένο εμπόριο. Οι εκθέτες και οι επισκέπτες της έκθεσης έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις τελευταίες τάσεις και καινοτομίες που επικρατούν στο χώρο των τροφίμων από τους κορυφαίους ειδικούς του κλάδου. Περισσότερα από 55.000 προϊόντα εκτείνονται σε επτά θεματικούς τομείς όπως Wine Tunnel, Extra Virgin Olive Oil Tunnel, Cheese Area, Innovation area, Organic Exhibition Area κ.α..

Με την παρουσία της στην εν λόγω έκθεση η Περιφέρεια Αττικής επιδιώκει να αναδείξει, να προβάλλει και να προωθήσει τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα του αγροδιατροφικού της τομέα.

Το ομαδικό περίπτερό της, το οποίο θα οργανώσει η εταιρεία  «Great Exhibitions», συνολικής επιφάνειας έως 63 τ.μ. θα φιλοξενήσει από 7 έως 9 εκθέτες-επιχειρήσεις, για τον καθένα από τους οποίους θα αντιστοιχεί επιφάνεια από 6,3 τ.μ. έως 7,9 τ.μ.. Η τιμή ανά τ.μ. ανέρχεται στα 1.000€ και 695€ Coordination Fee (ανά εκθέτη). Για κάθε επιχείρηση η Περιφέρεια θα καταβάλλει το 80% του κόστους ενοικίασης χώρου – κατασκευής περιπτέρου (το υπόλοιπο 20% θα το επιβαρυνθούν οι εκθέτες). Το τελικό συνολικό κόστος ενοικίασης χώρου – κατασκευής περιπτέρου για κάθε εκθέτη – μετά την ανωτέρω επιδότηση της Περιφέρειας – κυμαίνεται, ανάλογα με τον τελικό αριθμό εκθετών, μεταξύ 1.399 € (9 εκθέτες) και 1.719 € (7 εκθέτες). Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι μεταφορές προϊόντων.

Για τους συμμετέχοντες εκθέτες με την Περιφέρεια Αττικής θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές – εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες ή/και χονδρεμπόρους (τουλάχιστον 4) ή/και Super-Markets της αγοράς (τουλάχιστον 1) όπου οι υπεύθυνοι προμηθειών (purchasing manager) θα παρουσιάσουν την τοπική αγορά, τον τρόπο λειτουργίας της, τις συνθήκες, τις εμπορικές πολιτικές, την τοποθέτηση προϊόντων και τις ευκαιρίες που ενδεχομένως προκύπτουν.

Προϋπόθεση για την συμμετοχή των επιχειρήσεων στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής είναι όλα τα προϊόντα που θα προβάλουν στην έκθεση να έχουν παραχθεί ή να έχουν μεταποιηθεί/ τυποποιηθεί εντός της Περιφέρειας (οι τομείς ετικετοποίησης και διαφήμισης μιας εταιρείας καθώς και εταιρείες logistics δεν περιλαμβάνονται). Διευκρινίζεται ότι δεν αρκεί μόνο η έδρα ή η αποθήκη μιας επιχείρησης να βρίσκεται εντός της Αττικής. Θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών. Επίσης, λαμβάνεται μέριμνα στο περίπτερο της Περιφέρειας να υπάρχουν εκθέτες από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τους εκθέτες που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, έχουν ως εξής:

Στο 80% των θέσεων (ανάλογα τον αριθμό των συμμετοχών) θα φιλοξενηθούν επιχειρήσεις που δεν συμμετείχαν καμία φορά ή έχουν τις λιγότερες συμμετοχές με την Περιφέρεια Αττικής σε προηγούμενες δράσεις. Σε περίπτωση που υπάρξουν ισοβαθμίες, θα προηγηθούν εκθέτες που είναι αμιγώς παραγωγοί ή μεταποιητές ή τυποποιητές.

Στο 20% των θέσεων (ανάλογα τον αριθμό των συμμετοχών) θα φιλοξενηθούν εταιρείες που έχουν τις περισσότερες πιστοποιήσεις (που αφορούν μόνο σε τρόφιμα-ποτά) σε ισχύ, όπως πιστοποίηση Βio, ΠΟΠ-ΠΓΕ, ISO 22000 κ.α.. Εν συνεχεία, θα δοθεί προτεραιότητα στους εκθέτες που είναι αμιγώς παραγωγοί ή μεταποιητές.

Σημαντικό κριτήριο μοριοδότησης για όσες επιχειρήσεις έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενες δράσεις με την Περιφέρεια Αττικής αποτελεί η ενεργός συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης και αποτίμησης των δράσεων αυτών.

Σε περίπτωση που κατά το παρελθόν εκθέτες δεν είχαν ενδεδειγμένη συμπεριφορά κατά τη συνεργασία τους με την Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής και τους εξωτερικούς συνεργάτες της (κατά την προετοιμασία ή/και κατά τη διάρκεια προηγούμενης δράσης), η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού τους από μελλοντικές εκδηλώσεις.

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα γίνει έλεγχος των συνημμένων δικαιολογητικών και θα ανακοινωθεί στους υποψήφιους εκθέτες πίνακας κατάταξης, με βάση τα κριτήρια που θέτει η παρούσα πρόσκληση. Διευκρινίζεται ότι για την επιλογή της θέσης της κάθε επιχείρησης εντός του  ενιαίου περιπτέρου της Περιφέρειας, θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων εκθετών που θα επιλεγούν. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην Υπηρεσία και το αποτέλεσμά της θα κοινοποιηθεί άμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Μετά τα ανωτέρω, όσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος ως εκθέτες στο περίπτερο της Περιφέρειας καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι και την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024  με υποβολή σχετικής αίτησης, των παραστατικών που τη συνοδεύουν καθώς και υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης με το γνήσιο της υπογραφής ή από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr (ακολουθούν συνημμένα) στην Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] με κοινοποίηση στα  [email protected], [email protected]. (Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χωρίς υπογραφή ή τη σφραγίδα της επιχείρησης).

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των υποψήφιων επιχειρήσεων αποτελούν:

η αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο και σφραγισμένη με τα στοιχεία της εταιρείας

η άδεια λειτουργίας ή η γνωστοποίηση λειτουργίας σε ισχύ, στην περίπτωση που το προϊόν παράγεται στην Αττική από την αιτούσα επιχείρηση

τιμολόγια ή άλλο επίσημο έγγραφο (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό), στην περίπτωση που το προϊόν τυποποιείται – μεταποιείται στην Αττική σε άλλη επιχείρηση (φασόν), καθώς και η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης αυτής.

τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για κάθε ετικέτα που θα προβληθεί στη δράση και φέρει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ποιότητας, όπως ISO, βιολογικό, Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., κ.α. ή/και έχει βραβευτεί σε διαγωνισμό ποιότητας.

η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr

Σας επισημαίνουμε ότι οι εκθέτες που θα επιλεγούν δικαιούνται να εκθέσουν στο περίπτερό τους μόνο τα προϊόντα εκείνα που αναφέρουν στην αίτησή τους και για τα οποία έχουν καταθέσει τα σχετικά παραστατικά. Σε διαφορετική περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης από εκθέτη, η Περιφέρεια διατηρεί το δικαίωμα λήψης σχετικών μέτρων.

Τέλος, όλοι οι εκθέτες που θα επιλεγούν, θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της συμμετοχής τους στην  SALON GOURMETS 2024 την τελευταία μέρα της έκθεσης, ενώ μερικούς μήνες μετά θα λάβουν για να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ένα ειδικό έντυπο αποτίμησης της δράσης αυτής. Η συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και αποτίμησης είναι υποχρεωτική και αποτελεί για την Υπηρεσία μας σημαντικό κριτήριο επιλογής των εταιρειών σε επόμενες δράσεις με την Περιφέρεια Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής
  • Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της
  • κ. Καλλιώρα Παγώνα τηλ: 2132065771   [email protected]
  • κ. Σταυρουλάκη Βασιλική τηλ: 2132065770  [email protected]
  • κ. Λιβά Αθηνά τηλ. 2132065768     [email protected]
Μοιραστείτε το:
Tagged