Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους ιδιοκτήτες ταξί να τα αντικαταστήσουν με Ε.Δ.Χ. έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων – Σε ποιες περιοχές μπορούν

Περιφέρειες
Μοιραστείτε το:

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί  τους ιδιοκτήτες ταξί, σε περιοχές αρμοδιότητάς ρης, να  τα αντικαταστήσουν με Ε.Δ.Χ. έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, εφόσον το επιθυμούν. Με την ανακοίνωσή της ορίζονται οι έδρες  (περιοχές) των  Ταξί που μπορούν να αντικατασταθούν, ο αριθμός τους, οι διαδικασίες και η καταληκτική ημερομηνία  που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της…

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  της Περιφέρειας Αττικής (απόσπασμα)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων τα οποία έχουν ως έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής με επιβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων.

 H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ξεκινάει από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, ήτοι 05-02-2024 και λήγει 18-03-2024.

κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κυκλοφορούντος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, που έχει έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής, που επιθυμεί να αντικαταστήσει το Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητό του, με Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητο από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεις, να υποβάλλει σχετική αίτηση για την αντικατάσταση της υφιστάμενης άδειας, σε άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, της αυτής έδρας, εντός έξι (6) εβδομάδων από την δημοσίευση της παρούσας, στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

Το ποσοστό των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν με επιβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε κάθε έδρα διοικητική μονάδα της Περιφέρειας Αττικής καθορίζεται στο 30%.

Ειδικότερα ο αριθμός των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν σε κάθε έδρα είναι ΚΥΘΗΡΑ 5, ΑΙΓΙΝΑ 10, ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ 5 και ΣΑΛΑΜΙΝΑ 23.

Η αίτηση υποβάλλεται αυτοτελώς για κάθε άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός ιδιοκτήτη επί μίας αδείας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, την αίτηση καταθέτει ένας εξ αυτών ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, συνυποβάλλοντας και τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις των λοιπών συνιδιοκτητών.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει κατά πλήρη κυριότητα περισσότερες της μίας άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ στην ίδια έδρα μπορεί να υποβάλλει μόνο ένα αυτοτελές αίτημα. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος ιδανικού μεριδίου σε περισσότερες της μίας άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ στην ίδια έδρα, μπορεί να υποβάλλει αίτημα αυτοτελώς για κάθε άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ στην οποία είναι συνδικαιούχος.

 Προκειμένου να γίνει παραδεκτή η αίτηση δεν πρέπει η σχετική άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ να τελεί υπό καθεστώς προσωρινής ανάκλησης…

Για να δείτε την ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής κάντε κλικ εδώ    

Μοιραστείτε το:
Tagged