Εφετείο Αθηνών: Δικαστική απόφαση – σταθμός για τα ομόφυλα ζευγάρια: Αναγνώρισε υιοθεσία τέκνου δύο γυναικών

Κοινωνία Παιδιά-Έφηβοι
Μοιραστείτε το:

Δικαστική απόφαση – σταθμός για τα ομόφυλα ζευγάρια: Αναγνώρισε υιοθεσία τέκνου δύο γυναικών – Έγινε στο εξωτερικό

Σε μία απόφαση – σταθμό για τα ομόφυλα ζευγάρια προχώρησε το Μονομελές Εφετείο Αθηνών, επικυρώνοντας την υιοθεσία ανήλικης που είχε αναγνωριστεί σε Δικαστήρια του εξωτερικού. Έκρινε πως “τα ομόφυλα ζευγάρια είναι εξίσου ικανά με τα ετερόφυλα να δεσμευτούν σε σταθερές σχέσεις” και να μεγαλώνουν παιδιά…

Ειδικότερα, έκρινε πως η απόρριψη σε πρώτο βαθμό του αιτήματος αναγνώρισης της υιοθεσίας από δύο γυναίκες (η μία ελληνικής καταγωγής), που έλαβε χώρα στο εξωτερικό υπήρξε λανθασμένη.

«Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που απέρριψε την αίτηση εσφαλμένα ερμήνευσε τις προαναφερθείσες νομικές διατάξεις και κακώς εκτίμησε τα προσκομισθέντα ενώπιον του αποδεικτικά μέσα» αναφέρει το Εφετείο Αθηνών, επισημαίνοντας μάλιστα ότι «η οικογένεια δεν είναι ένας στατικός θεσμός, ότι τα ομόφυλα ζευγάρια είναι εξίσου ικανά με τα ετερόφυλα να δεσμευτούν σε σταθερές σχέσεις και ότι δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα καμία στατιστική απόκλιση, μεταξύ παιδιών που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες και παιδιών που μεγαλώνουν σε ετερόφυλες οικογένειες».

Σύμφωνα με την απόφαση, το ομόφυλο ζευγάρι που εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Μπίτσιο όχι μόνον δικαιώθηκε, αλλά σύμφωνα με την κρίση του Εφετείου τονίζεται πως «η άρνηση αναγνώρισης του δεδικασμένου που απορρέει από την ως άνω δικαστική απόφαση για την υιοθεσία της ανήλικης, θα αποτρέψει τελικώς να παράγει και στη χώρα μας τα έννομα αποτελέσματα της  από την απόφαση του Οικογενειακού δικαστηρίου με την οποία κηρύχθηκε θετό τέκνο της απούσας το οποίο γεννήθηκε στις … στην πόλη ..  ίδιας … και φέρει το ονοματεπώνυμο … γεγονός που προσκρούει βάναυσα και αντιστρατεύεται το πραγματικό συμφέρον του ανηλίκου και είναι αποδοκιμαστέο από τη διεθνή και ελληνική έννομη τάξη, αφού θα εισάγει δυσμενή διάκριση σε βάρος της ανήλικης εξαιτίας του γενετήσιου προσανατολισμού των γονέων της».

————————

Δικαστική δικαίωση υιοθεσία από ομόφυλο ζευγάρι: «Δεν προκαλεί διαταραχή στην ελληνική έννομη τάξη»

Η απόφαση του Εφετείου Αθηνών προχωράει και ένα βήμα πιο πέρα σημειώνοντας πως «όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες φωτογραφίες το ως άνω ανήλικο θήλυ τέκνο των διαδίκων έχει διαμορφώσει σχέσεις με τους ομόφυλους γονείς του, που. εάν διαταραχθούν, θα θίξουν καίρια το ψυχικό του κόσμο και την ομαλή ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη».

Για να υπογραμμίσει: «Επομένως, η προαναφερόμενη αλλοδαπή απόφαση δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη κατά τη διάταξη του άρθρου 33 του ΑΚ και τα χρηστά ήθη, ούτε, είναι αντίθετη σε κυριαρχικές ηθικές αρχές και αντιλήψεις, που διέπουν τη ζωή και το βιοτικό ρυθμό της Ελλάδας, ούτε προκαλεί διαταραχή στην ελληνική έννομη τάξη, και είναι βέβαιο ότι η αναγνώρισή της διά του ανωτέρω περιγραφόμενου τρόπου, είναι καθόλα ανεκτή από τον κρατούντα στη χώρα μας βιοτικό και κοινωνικό ρυθμό, ενώ αντίθετα η απόρριψη της κρινόμενης αίτησης καταλήγει στο, απολύτως αποδοκιμαστέο από την ελληνική δημόσια τάξη, αποτέλεσμα της καταπάτησης του αληθινού, σωματικού, υλικού, πνευματικού, ψυχικού, ηθικού και γενικά κάθε είδους, βέλτιστου συμφέροντος της ανήλικης κόρης της αιτούσας, συμφέροντος, που αποσκοπεί στην ανάπτυξή της σε μια ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα».

Για τους λόγους αυτούς καταλήγει πως «αφού δεν υπάρχει λόγος, ο οποίος να αποκλείει την αναγνώριση του δεδικασμένου που απορρέει από την προαναφερόμενη απόφαση, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή, ως βάσιμη και κατ’ ουσία και να αναγνωριστεί ότι υφίσταται δεδικασμένο και στην Ελληνική Επικράτεια, που απορρέει από την ως άνω από … απόφαση του Οικογενειακού δικαστηρίου … την οποία κηρύχθηκε θετό τέκνο τους ένα τέκνο το οποίο γεννήθηκε στις … στ… της … και φέρει έκτοτε το ονοματεπώνυμο …».

Πηγή: dikastiko.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged