Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου: Συνεδριάζει την Τρίτη 14 – 2 -2023 και ώρα: 5:00 μ.μ. με 14 θέματα ημερήσιας διάταξης

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Πρόεδρος Δ.Σ. Περιστερίου: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 – 69 του Ν. 3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4555/2018, έχω την τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 την 14 – 2 -2023 ημέρα: Τρίτη και ώρα: 5:00’ μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Κατανομή ποσού 432.699,97 ευρώ για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου (Α΄ δόση 2023). (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 2. Λήψη απόφασης για την επανεπιβολή απαλλοτρίωσης του ακινήτου επί των οδών Αγ.Βασιλείου και Λάρνακος, στο Ο.Τ. 1639. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 3. Λήψη απόφασης για την επανεπιβολή απαλλοτρίωσης του ακινήτου επί της οδού Γλαύκου, στο Ο.Τ. 1141. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 4. Λήψη απόφασης για την επανεπιβολή απαλλοτρίωσης των ακινήτων επί των οδών Τενέδου, Επικούρου & Σπετσών, στο Ο.Τ.426. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 5. Λήψη απόφασης για την επανεπιβολή απαλλοτρίωσης επί της οδού Αναπαύσεως, σε τμήμα του Ο.Τ. 258α. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 6. Λήψη απόφαση για την άρση απαλλοτρίωσης επί της οδού Φιλοστράτου 10, σε τμήμα του ΟΤ 1500. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 7. Καθορισμός αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου ακινήτου επί της οδού ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 2 στο Ο.Τ 1426. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/19». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ /19». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 10. Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ/19». (Αντ/χος κ.Λύκος Π.)
 11. Ορισμός μελών στην επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2023. (Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ. )
 12. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους (ΕΑΤ) Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) & επαναβεβαίωσης σε μισθωτές. (εντεταλμένος Δημοτ. Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)
 13. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους (ΕΑΤ) Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) & επαναβεβαίωση σε μισθωτή. (εντεταλμένος Δημοτ. Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)
 14. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 1.091,00 ευρώ, από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. (εντεταλμένος Δημοτ. Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)
Μοιραστείτε το:
Tagged