Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: Διεξαγωγή δύο επιχειρηματικών εργαστηρίων (workshops) στο πλαίσιο του έργου LADESE

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Διεξαγωγή δύο επιχειρηματικών εργαστηρίων (workshops)  στο πλαίσιο του έργου LADESE

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μαζί με την Περιφέρεια του Ρίμινι στην Ιταλία, τον Δήμο Den Bosch στην Ολλανδία, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Envolve και τη FinProject, συμμετέχουν στο έργο LADESE, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το οποίο τα τοπικά σχέδια δράσης για την κοινωνική οικονομία θα σχεδιαστούν χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία σχεδιασμού υπηρεσιών (Service Design). Συμμετέχοντας στο έργο LADESE, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης επιδιώκει να δημιουργήσει μια νέα υπηρεσία, μια δομή υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, η οποία θα περιλαμβάνει εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και εμπορικές επιχειρήσεις με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο.

Στο πλαίσιο του έργου LADESE, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης υλοποίησε στις 30 Νοεμβρίου 2023, δύο διαδραστικά εργαστήρια (workshops), για τον σχεδιασμό νέων δημοτικών υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας που θα έχει αντίκτυπο στην κοινωνία. Σε κάθε εργαστήριο συμμετείχαν είκοσι (20) άτομα, οι οποίοι εξοικειώθηκαν με τη μεθοδολογία σχεδιασμού υπηρεσιών (Service Design) και την ολιστική έννοια μιας υπηρεσίας με κοινωνικό αντίκτυπο.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στο πρώτο εργαστήριο εκπαιδεύτηκαν σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας κατάλληλης δημοτικής υπηρεσίας και εκπαιδεύτηκαν σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής ολοκληρωμένης έρευνας στο πρώτο στάδιο του σχεδιασμού υπηρεσιών, το στάδιο της ενσυναίσθησης. Χαρτογράφησαν τις ανάγκες των δυνητικών χρηστών της υπηρεσίας και σχεδίασαν εργαλεία όπως προφίλ χρήστη (persona), διαδρομή χρήστη (user journey) και σχεδιάγραμμα υπηρεσίας (service blueprint).

Στο δεύτερο εργαστήριο οι συμμετέχοντες προχώρησαν στο δεύτερο βήμα του σχεδιασμού υπηρεσιών, το βήμα της παραγωγής ιδεών. Οι συμμετέχοντες δημιούργησαν ιδέες για το επιχειρηματικό κέντρο που θέλει να δημιουργήσει ο Δήμος. Οι ιδέες στο τέλος του εργαστηρίου έγιναν πρωτότυπα. Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν μερικές από τις ιδέες στην πράξη με εύκολους και γρήγορους τρόπους. Με τη μορφή κατασκευής με lego και με τη μορφή θεάτρου, οι συμμετέχοντες δοκίμασαν μερικές από τις ιδέες στην πράξη, αξιολογώντας και βελτιώνοντας τις ακόμη περισσότερο. Οι ιδέες που δοκιμάστηκαν ήταν ο σχεδιασμός του φυσικού χώρου του κόμβου μέσω του lego design και η εξυπηρέτηση του προσωπικού συμβούλου μέσω του θεάτρου.

Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από μια ποικιλία διαφορετικών υποβάθρων και είναι πρόθυμοι να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή/και θέλουν να υποστηρίξουν τη δημιουργία νέων φιλικών προς τους πολίτες δημόσιων υπηρεσιών με τη χρήση της μεθοδολογίας του Service Design.

Μοιραστείτε το:
Tagged