Δήμος Περιστερίου: Σε τραγική κατάσταση τα οικονομικά του – Πληρωμή του υβριδικού χλοοτάπητα του δημοτικού σταδίου 2 σχεδόν χρόνια μετρά την εγκατάστασή του…

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα οικονομικά του δήμου Περιστερίου και την ουσιαστική αδυναμία πληρωμών στην οποία  έχει περιπέσει, αποτυπώνεται και σκιαγραφείται από την απόφαση, μεταφοράς της δαπάνης (συνολικού ύψους  710.911,96 ευρώ) για την πληρωμή του υβριδικού χλοοτάπητα,  -που τοποθετήθηκε στο δημοτικό στάδιο «Άγγελος Ράμφος»  πριν σχεδόν δύο χρόνια-, στο 2024..

Συγκεκριμένα σε απόφαση που υπογράφεται από τον αν. Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου κ. Δημήτρη Χατζή, ορίζονται τα εξής:

«Βεβαιώνουμε: Ότι σύμφωνα µε τις διατάξεις τoυ N.3463/2006 «Κύρωση τoυ Κώδικα Δήμωv και Κοινοτήτων» (A.114) άρθρο 75 παρ.I τoµέας β αρμοδιότητα 4 επιτρέπεται η πραγματοποίηση της δαπάνης για Προμήθεια συνθετικού υβριδικού χλοοτάπητα για το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου «Ατρόμητος – Άγγελος Ράμφος», η οποία θα εγγραφεί στον Κ.Α. όπως αυτός απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, προκειμένου να αρχίσουν οι σχετικές διαδικασίες ανάθεσης για να  καλύψει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες τoυ ∆ήµoυ Περιστερίου.

H δαπάvη θα πραγματοποιηθεί το έτος 2024. Mε τηv έναρξη του οικονομικού έτους εvτός του oπoíου επιβαρύνεται o προϋπολογισµóς τoυ ∆ήµoυ Περιστερίου, για τηv πραγματoπoíηση της δαπάνης πoυ αναφέρεται στηv ανωτέρω Aπóφαση ∆έσµευσης πoλυετoύς Yπoχρέωσης, θα εкδoθεí άμεσα και κατά απóλυτη προτεραιότητα η Aπóφαση Avάληψης Yπoχρέωσης (A.A.Y.) óπως εµφαίνεται….. (σ.σ. συνολικού ύψους  710.911,96 ευρώ)…

Για να δείτε την σχετική απόφαση κάντε κλικ εδώ…  ΨΥΦΤΩΞ2-ΒΡΦ Υβριδικός χλοοτάπητας

—————-

Σημειώνεται ότι πρόκειται για ιδιαίτερα προβληματική  περίπτωση  προμήθειας από τον δήμο             Περιστερίου, η οποία ενέχει πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες για τους εμπλεκόμενους σε αυτή, που για να ολοκληρωθεί μετά την απόρριψη της σχετικής δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τροποποιήθηκε  παρανόμως και μονομερώς σε βάρος του δήμου Περιστερίου  η σύμβασή του Νομικού Προσώπου ΟΠΑΑΠΔΠ  και της ΠΑΕ Ατρόμητος, που είναι ο αποκλειστικός χρήστης  του αγωνιστικού ποδοσφαιρικού χώρου του δημοτικού  γηπέδου… και να υπογραφεί νέα σύμβαση προμήθειας χλοοτάπητα, αυτή τη φορά μεταξύ ΟΠΑΑΠΔΠ και ΠΑΕ Ατρόμητος, ένα ολόκληρο χρόνο μετά την τοποθέτησή του…

«Παρείσακτος»

Μοιραστείτε το:
Tagged