Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη: Από τις 22/4 έως και 1/52024 οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «Κάλυψη»

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κάλυψη» μπορούν να υποβάλλουν άτομα ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις ωφελούμενες μονάδες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά τον μήνα Μάρτιο του 2023 και κατοικούν εντός του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπως αυτό προκύπτει από την αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Οι αιτήσεις ξεκινούν από τις 22 Απριλίου έως και 1η Μαΐου 2024.

Αυτή είναι η τρίτη επαναληπτική Πρόσκληση και  αφορά στη μίσθωση ενός ακινήτου (οικίας) που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ».

Οι ενδιαφερόμενοι εντάσσονται στο Πρόγραμμα εφόσον δεν έχουν ιδιόκτητη πρώτη κατοικία και η εγκεκριμένη αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα έχει υποβληθεί για τον Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η μοριοδότηση μεταξύ των νοικοκυριών που θα υποβάλλουν αίτηση ένταξής τους στο Πρόγραμμα γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Η αίτηση υποβάλλεται στον Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη και συγκεκριμένα στο Δημαρχείο Αγ.Ι. Ρέντη (Μπιχάκη 8, 2ος όροφος, Κοινωνική Υπηρεσία)  είτε σε έντυπη μορφή, είτε σε ηλεκτρονική στο e-mail: [email protected]. ή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (κλικ εδώ)

Μοιραστείτε το:
Tagged