Δήμος Νέας Ιωνίας: 1.133.160 ευρώ από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για το έργο «Αστική ανάπλαση στην περιοχή της αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας»

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Ο αν. ΥΠΕΣ κ. Θεόδωρος Λιβάνιος, με απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση της αρχικής  Απόφασης ένταξης του έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας με τίτλο «Αστική ανάπλαση στην περιοχή της αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, αυξάνοντας το εγκεκριμένο ποσό από 438.960 σε 1.133.160 ευρώ.

Αναλυτικά: 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

….[…]… (Αποφάσισε)

Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 7530/30-09-2021 (ΑΔΑ: 671Τ46ΜΤΛ6-ΔΣΙ) Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «Αστική ανάπλαση στην περιοχή της αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας», με Δικαιούχο το Δήμο Νέας Ιωνίας και αρχικά εγκεκριμένο π/υ 438.960,00€.

Η τροποποίηση αφορά στην προσθήκη 2 νέων Υποέργων:

  • Υποέργο 3 με τίτλο «Διαμόρφωση – ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου οδού Πάρσης» και Π/Υ 657.200,00€
  • Υποέργο 4 με τίτλο «Ωρίμανση μελετών για το «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» και Π/Υ 37.000,00€

Έτσι το έργο μετά την τροποποίηση διαμορφώνεται ως εξής:

  • Υποέργο 1: «Ωρίμανση μελετών έργου αστικής ανάπλασης στην περιοχή της αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας» με Π/Υ 434.000,00€
  • Υποέργο 2: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Νέας Ιωνίας στο πλαίσιο του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” Πρόσκληση ΑΤ06» με Π/Υ 4.960,00€
  • Υποέργο 3: «Διαμόρφωση – ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου οδού Πάρσης» με Π/Υ 657.200,00€
  • Υποέργο 4: «Ωρίμανση μελετών για το «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» με Π/Υ 37.000,00€

Το νέο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης διαμορφώνεται στα 1.133.160,00€.

Για να δείτε  την απόφαση κάντε κλικ εδώ…         

Μοιραστείτε το:
Tagged