Δήμος Κατερίνης: Συμμετοχή στο πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων ελαίων στον Δήμο με απόφαση του Δ.Σ.

Οικολογία
Μοιραστείτε το:

Την ένταξη του Δήμου Κατερίνης στο δίκτυο ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων ελαίων και την εγκατάσταση  κάδων συλλογής τους  σε επιλεγμένα κεντρικά σημεία, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση χρημάτων.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλίας Τάπρας, θα έχει άμεσο όφελος ο Δήμος αλλά και η τοπική κοινωνία μέσα από την εκπαίδευση πολιτών σε δράσεις και πολιτικές περιβαλλοντικού σεβασμού, κοινωνικής ευθύνης και πράσινης οικονομίας.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 5 ετών, θα υλοποιηθεί από την εταιρία EAST WEST GREECE σε συνεργασία με τον Δήμο Κατερίνης.

Η εταιρία, σύμφωνα με τη σύμβαση που θα υπογραφτεί, θα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη, το κόστος προμήθειας και δωρεάν τοποθέτησης των απαιτούμενων κάδων ειδικών προδιαγραφών καθώς και το συνολικό κόστος του έργου, δηλαδή τα αναλώσιμα, τη συντήρηση και το κόστος προσωπικού, την αποκομιδή, την επεξεργασία, τη διαχείριση των υλικών και την τελική τους διάθεση.

Τέλος, η εταιρία υποχρεούται να ενημερώνει τον Δήμο για την πρόοδο του προγράμματος και, σε ετήσια βάση, να παραχωρεί στατιστικά στοιχεία που θα αφορούν στην αξιοποίηση των περισυλλεγμένων υλικών.

Μοιραστείτε το:
Tagged