Χρέη προς τον ΕΦΚΑ: Στο αυτόφωρο όσοι δεν τα έχουν ρυθμίσει – Τα Μέτρα για κακοπληρωτές

Συνταξιοδοτικά
Μοιραστείτε το:

Τον συμψηφισμό των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ με τυχόν επιστροφές από την εφορία, τη διακοπή του δικαιώματος για υποβολή ηλεκτρονικά των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων αλλά και ποινικές διώξεις περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το επιχειρησιακό σχέδιο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, με στόχο την αποτροπή δημιουργίας νέων χρεών.

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, τα παλαιά χρέη άλλωστε ξεπέρασαν τα 46 δισ. ευρώ και κάθε προσπάθεια για ένταξη μέρους αυτών σε ευνοϊκές ρυθμίσεις πάει χαμένη, καθώς οι οφειλέτες φαίνεται πως γυρνούν την πλάτη στις συνεχείς προσπάθειες του οικονομικού επιτελείου.

Ακόμη και οι αιτήσεις για παραγραφή οφειλών μετά τη 10ετία, σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο, δεν έχουν ξεπεράσει τις 6.000, εκ των οποίων τελικά μόλις οι 2.246 έχουν εγκριθεί, ενώ άλλες 1.232 έχουν απορριφθεί. Στην πράξη, ο ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, παρά τους αργούς ρυθμούς που ακολουθούν, καθώς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία, έχουν ήδη επεξεργαστεί 3.478 αιτήσεις από τις συνολικά 5.986 που έχουν υποβληθεί, ήτοι το 8% των συνολικά υποβληθεισών έως σήμερα.

Αλλά και η διαδικασία επανένταξης σε παλαιές, απολεσθείσες ρυθμίσεις καθώς και η δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοοφειλετών που ακολούθησε, δεν είχαν ιδιαίτερα θετική κατάληξη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, από τις 259.910 ρυθμίσεις για ασφαλιστικές οφειλές που χάθηκαν, μόλις 18.667 αναβίωσαν μέχρι τις 31 Ιουλίου που έληξε η προθεσμία ένταξης στη ρύθμιση. Πλέον, οι οφειλέτες για να αποφύγουν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης θα πρέπει να κάνουν χρήση της πάγιας ρύθμισης οφειλών, αποπληρώνοντας σε έως 24 δόσεις.

Παράλληλα δε, το ΚΕΑΟ ενεργοποιεί τα όπλα που έχει στη φαρέτρα του για να αποτρέψει τη διόγκωση των οφειλών. Οπως και η φορολογική διοίκηση άλλωστε, το Κέντρο διαθέτει αντίστοιχα μέσα για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλόμενων εισφορών που επιβάλλονται σε όλους τους οφειλέτες, με ορισμένες διαφοροποιήσεις όσον αφορά το ύψος της οφειλής αλλά και την ύπαρξη ή μη ενεργής ρύθμισης.

Ετσι, εφόσον η οφειλή δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης επιβάλλονται από το ΚΕΑΟ αναγκαστικά μέτρα όπως κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και υποθήκευση ακίνητης περιουσίας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις προχωράει ακόμη και στην ποινική δίωξη των οφειλετών. Το τελευταίο διάστημα μάλιστα χρησιμοποιεί και άλλα μέτρα, όπως η αναστολή της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, ενώ αναγγέλλει στη φορολογική διοίκηση τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές των φυσικών και νομικών προσώπων, οι οποίες συμψηφίζονται με τυχόν εκκαθαρισθέντα ποσά επιστροφής από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

Οπως επισημαίνει μάλιστα, μιλώντας στην «Κ», ο υποδιοικητής του ΕΦΚΑ Νίκος Χουρδάκης, το υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ συνεχίζουν να σχεδιάζουν και νέες παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν όσους πραγματικά επιθυμούν να πληρώσουν και το κάνουν, χωρίς όμως αυτά τα μέτρα να δημιουργούν αντικίνητρα σε αυτούς που έως σήμερα, και παρά τις δυσκολίες, παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς τον φορέα.

Αναλυτικά, το επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ περιλαμβάνει την τήρηση ενός έγκυρου μητρώου οφειλετών, την ανάλυση των χαρακτηριστικών των οφειλών, τη συστηματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης των εντασσόμενων στις ρυθμίσεις και τέλος, την εντατικοποίηση της διαδικασίας στοχευμένης λήψης αναγκαστικών μέτρων για την περίπτωση των συστηματικών «κακοπληρωτών».

  • Αναγκαστικά μέτρα κατά ΚΕΔΕ. Εφόσον η οφειλή δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης επιβάλλονται από το ΚΕΑΟ αναγκαστικά μέτρα όπως κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας καθώς και πλειστηριασμοί.
  • Λοιπά μέτρα διασφάλισης οφειλών. Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του φορέα, εγγράφει υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας οφειλετών/συνοφειλετών ακόμα και όταν η οφειλή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση αλλά υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.
  • Εμποδίζει τη λήψη αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου όταν η οφειλή δεν είναι ρυθμισμένη και διασφαλισμένη με εμπράγματη η χρηματική διασφάλιση.
  • Ποινική δίωξη. Διαβιβάζει στην εισαγγελία μηνυτήριες αναφορές για την άσκηση ποινικής δίωξης, όταν η οφειλή από κύρια εισφορά υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, ενώ αν υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ η μηνυτήρια αναφορά συνοδεύεται και από αίτημα ενεργοποίησης της αυτόφωρης διαδικασίας.
  • Αναστολή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή ΑΠΔ. Το ΚΕΑΟ ενεργοποιεί το μέτρο της αναστολής της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα για την υποβολή ΑΠΔ όταν οι οφειλές δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Στις περιπτώσεις αυτές ο εργοδότης υποβάλλει την ΑΠΔ με ψηφιακό μέσο στην αρμόδια τοπική διεύθυνση του φορέα προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων 3 ετών του εργοδότη και των συνυπεύθυνων προσώπων (Ε1, Ε2, εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ και φορολογίας εισοδήματος καθώς και μισθωτήρια συμβόλαια έδρας και παραρτημάτων) και επιβάλλονται κατασχέσεις κινητών/ακινήτων και απαιτήσεων εις χείρας τρίτων.
  • Συμψηφισμός ασφαλιστικών οφειλών με επιστροφές ΦΠΑ και Φ.Ε. Αναγγέλλει στη φορολογική διοίκηση τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές των φυσικών και νομικών προσώπων με σκοπό τον συμψηφισμό τους με τυχόν εκκαθαρισθέντα ποσά επιστροφής από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος. Αν η οφειλή έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης συμψηφίζεται μόνο το 1/7 της οφειλής μέχρι του ύψους του επιστρεπτέου ποσού, ενώ αν η οφειλή δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης συμψηφίζεται το σύνολο της οφειλής μέχρι του ύψους του επιστρεπτέου ποσού.

——————–

Οι ρυθμίσεις των 120 και 72 δόσεων

Τέλος στα σενάρια για αλλαγές στις ρυθμίσεις των 120 δόσεων και των 72 δόσεων έβαλε ο  Κωστής Χατζηδάκης. Όπως έγραφε το MR από την προηγούμενη εβδομάδα, το οικονομικό επιτελείο δεν προτίθεται να κάνεις αλλαγές στις ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις.

Μάλιστα, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κάλεσε όσους χρωστούν να σπεύσουν να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Οι αιτήσεις για τις δύο νέες ρυθμίσεις για όσους έχουν χρέη στο δημόσιο ήταν ανοιχτές έως και τις 31 Ιουλίου.

Παρόλα αυτά, η ζήτηση καταγράφει ακόμη χαμηλές πτήσεις. Σχετικά με μια ενδεχόμενη παράταση των αιτήσεων, όπως εξηγούν στελέχη του οικονομικού επιτελείου στο MR, είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε εάν πρέπει να δοθεί. «Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα στο τέλος των αιτήσεων και εάν χρειαστεί θα παρθούν οι όποιες αποφάσεις αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοια σκέψη», επισημαίνουν.

Υπενθυμίζεται πως είχε  δοθεί  παράταση έως τις 4 Αυγούστου για να δημοσιοποιηθούν από την ΑΑΔΕ οι λίστες με τα στοιχεία των μεγαλοοφειλετών που έχουν χρέη άνω των 150.000 ευρώ στην εφορία  και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως και έγινε.

Τα νέα στοιχεία των αιτήσεων

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, από τους 200.000 οφειλέτες που έχασαν τη ρύθμιση των 72 (χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της ενεργειακής κρίσης) και 120 δόσεων (που ισχύει από το 2019), περίπου  23.000 έχουν επανενταχθεί ρυθμίζοντας ποσό ύψους περίπου 312 εκατ. ευρώ. Στη νέα ρύθμιση των 36-72 δόσεων για τα χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της ενεργειακής κρίσης έχουν ενταχθεί περίπου 9.600 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το ποσό που ρυθμίστηκε ανέρχεται στα 197 εκατ. ευρώ.

Ποιοι επανεντάσσονται στις ρυθμίσεις

1) Οφειλέτης ο οποίος απώλεσε έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 ρύθμιση τμηματικής καταβολής μπορεί να επανενταχθεί στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, κατόπιν αίτησής του, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί έως και την 31η Ιουλίου 2023 και θα αφορά την υπολειπόμενη οφειλή κατά την ημερομηνία της αίτησης του. Για να γίνει η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση θα πρέπει να γίνει καταβολή εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι αργότερα από την 31η Ιουλίου 2023, ποσού που αντιστοιχεί στο άθροισμα του ποσού της παλαιότερης ανεξόφλητης δόσης της απολεσθείσας ρύθμισης και του ποσού της τρέχουσας δόσης της ρύθμισης που αναβιώνει.

Για να ολοκληρωθεί, όμως, η αναβίωση της παλιάς ρύθμισης εάν ο οφειλέτης έχει και άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν τελούν σε ρύθμιση ή σε καθεστώς αναστολής κατά την ημερομηνία της επανένταξης στη ρύθμιση οφείλει, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αυτή, να τις εξοφλήσει ή να υπαγάγει το σύνολο αυτών σε ρύθμιση των 24-48 δόσεων. Εάν  μετά την παρέλευση ενός μηνός από την επανένταξη στη ρύθμιση, ο οφειλέτης δεν έχει εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία της επανένταξης, επέρχεται απώλεια της ρύθμισης των 120 δόσεων.

2) Νέα ρύθμιση 36 ή 72 δόσεων για όσους την 1 η Νοεμβρίου του 2021, δεν είχαν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές, ενώ ταυτόχρονα κατέβαλαν όλες τις δόσεις των ρυθμίσεων των 120 ή 72 δόσεων, εφόσον είχαν τέτοιες ρυθμίσεις. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων μετά την 1η.11.2021 και έως και την 1η.2.2023 οφειλών, και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Συνεπώς, στο πεδίο της νέας ρύθμισης των 36 ή 72 δόσεων υπάγονται οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1 η Νοεμβρίου του 2021. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 30 ευρώ.

Επιπλέον, για τους οφειλέτες που δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου του 2021 έως και την 1η Φεβρουαρίου του 2023 και τις έχουν ήδη εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, έχουν τη δυνατότητα να τις υπαγάγουν και αυτές στην νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Και τέλος, αν την 1η Νοεμβρίου του 2021, υφίστανται ρυθμισμένες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων η οποία μεταγενέστερα απωλέσθηκε και ταυτόχρονα βεβαιώθηκαν νέες οφειλές, μετά την 1 η Νοεμβρίου του 2021, τότε οι νέες αυτές οφειλές, δύνανται να ενταχθούν στην νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων.

Πηγή: moneyreview.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged