Αξιωμ. .Αντιπολίτευση Περ. Αττικής: Ο Ν.Χαρδαλιάς συνεχίζει να στηρίζει τις υπερκοστολογήσεις Πατούλη

Αττική
Μοιραστείτε το:

Ο Γ. Ιωακειμίδης και η παράταξη  “Αττικός Κύκλος Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης, – αξιωματική αντιπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικξής-, με ανακοίνωσή τους, προσάπτουν στην διοίκηση  του Νίκου Χαρδαλιά και στον ίδιο προσωπικά, ότι αν και όφειλαν στα πλαίσια της χρηστής δημόσιας διοίκησης να αποδεχθούν, δεν αποδέχθηκαν  τελικά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκρινε μη νόμιμο διαγωνισμό της διοίκησης Πατούλη, προϋπολογισμού 17.834.610,00€.  βάζοντας με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά «Πλάτη» στις αποδεδειγμένες πλέον υπερκοστολογήσεις έργων του προκατόχου του, Γ. Πατούλη…

Όπως είναι γνωστό, στις 27.01.2023 επί διοίκησης Γ.Πατούλη, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής (νυν Περιφερειακή Επιτροπή) συνεδρίασε δια περιφοράς με ένα από τα θέματα να είναι η έγκριση του Υποέργου 3: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβάσεων του Κ.Ο.Κ., ένα έργο προϋπολογισμού 17.834.610,00€. Που παρουσιάσθηκε ως πρωτοποριακή δράση της Περιφέρειας Αττικής και ως οριστική λύση στην διαχείριση του κυκλοφοριακού της Αττικής

Τα τότε μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, -και νυν Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης Αττικός Κύκλος (με επικεφαλής τον Γ. Ιωακειμίδη)-, Λογοθέτη Κατερίνα και Μπαλάφας Γιώργος καταψήφισαν την απόφαση και εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ‘ότι είχαν απόλυτα δίκαιο, αφού τώρα η απόφασή τους αυτή δικαιώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο!

Το σκεπτικό των Περιφερειακών μας Συμβούλων αφορούσε πρωτίστως την υπέρμετρη υπερκοστολόγηση των δαπανών, παραδείγματος χάριν, το φωτοβολταϊκό των 30 W στο Υποέργο 1 κοστολογείται 3.900 €, όταν η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 200 €, ενώ αντίστοιχα η συσκευή ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη στο Υποέργο 3 κοστολογείται 35.000 €, όταν η πραγματική δαπάνη δεν υπερβαίνει τις 13.500 €. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την απόφασή του, δικαίωσε τις επιφυλάξεις και τις ενστάσεις της τότε Αντιπολίτευσης και ανέδειξε τον προβληματικό τρόπο με τον οποίο ασκούσε διοίκηση η παράταξη του κ. Πατούλη.

Η ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Περιφέρειας Αττικής

Σε ανακοίνωσή της η παράταξη Αττικός Κύκλος, σημειώνει:

«Αυτή η ανεξέλεγκτη διασπάθιση δημοσίου χρήματος ερχόταν στην τότε Οικονομική Επιτροπή δια περιφοράς και με τη μορφή του κατεπείγοντος από την Αναθέτουσα Αρχή, λόγοι που, βέβαια, δεν ευσταθούσαν! Πέραν όλων αυτών η εν λόγω σύμβαση προμήθειας περιόριζε τον υγιή ανταγωνισμό καθώς ήταν περιοριστικός άνευ αιτίας τόσο στα ISO, όσο και για την επαγγελματική ικανότητα των συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με την υπ’αρ.161/2024 Πράξης του ΣΤ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης με το σκεπτικό πως: «η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας, η οποία αφορά το 94,42% της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της προμήθειας, δεν τεκμηριώνεται επαρκώς, και ότι η ανωτέρω νομική πλημμέλεια είναι ουσιώδης, διότι καθιστά ανέφικτο τον έλεγχο και μη νόμιμη τη διάθεση του δημοσίου χρήματος που προορίζεται για τη χρηματοδότηση της ελεγχόμενης προμήθειας, κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, με ειδικότερη έκφανση την αρχή της οικονομικότητας…».

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικαίωσε τις επιφυλάξεις και τις ενστάσεις της τότε Αντιπολίτευσης και ανέδειξε τον προβληματικό τρόπο με τον οποίο ασκούσε διοίκηση η παράταξη του κ. Πατούλη. Θα περιμέναμε, όμως, από την νέα περιφερειακή αρχή και το νέο Περιφερειάρχη και Πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Ν. Χαρδαλιά να αφήσει την προηγούμενη διοίκηση στο παρελθόν και να μην συνεχίζει να αποτελεί συνέχειά της. Οφείλει πρωτίστως να προασπίζει το Δημόσιο Συμφέρον. Δυστυχώς ο ίδιος και τα μέλη της Παράταξής του, στην 15η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής την Τετάρτη 22.05.2024,  αντί να ακυρώσουν τον διαγωνισμό και να τον επαναπροκηρύξουν με νέους όρους, υπερψήφισαν την άσκηση προσφυγής ανάκλησης.

Ως “Αττικός Κύκλος Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης” καλούμε ακόμη και τώρα τη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, να επανεξετάσει την απόφασή της και να επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό με μοναδικό γνώμονα το Δημόσιο Συμφέρον».

Μοιραστείτε το:
Tagged