Αντιδήμαρχο «Τεχνικών Υπηρεσιών και ΥΔΟΜ (Πολεοδομίας)» Δήμου Περιστερίου κ Αδαμάκη Παναγιώτη… Ερωτήματα προς απάντηση…

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Είναι γνωστό πλέον σε όλους, ακόμη και σε αυτούς που δεν ενδιαφέρονται  με ιδιαίτερη ένταση για τα δημοτικά πράγματα της πόλης του Περιστερίου, ότι η διοίκηση του Ανδρέα Παχατουρίδη, έχει ανανεωθεί μετά από 20 χρόνια, με τις κρίσιμες αντιδημαρχίες να έχουν με απόφαση του δημάρχου καταλάβει νέα πρόσωπα… Ένα από αυτά τα πρόσωπα, είναι ο κ. Αδαμάκης Παναγιώτης, νέο κυριολεκτικά  πρόσωπο στα αυτοδιοικητικά πράγματα της πόλης, όχι όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, νέο πρόσωπο στον πολιτικό αυτοδιοικητικό κύκλο του διαχρονικού δημάρχου της Πόλης…

Πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, δίνει προς τα έξω την εντύπωση του αποκομμένου από την κοινωνία «εξουσιαστή», -που φοβάται την επαφή με τους «υπηκόους» του-, ενός πολύ κρίσιμου, αλλά με πολύ κακή φήμη τομέα διοίκησης του Δήμου, αυτόν της «ΥΔΟΜ (Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών»…

Ήδη στην πολύ μικρή χρονικά θητεία του, -68 περίπου ημέρες-,  στην συγκεκριμένη θέση  αντιδημάρχου, τον βαρύνουν για τους γνωρίζοντες, δύο πολύ μεγάλες υπηρεσιακές «πατάτες», α) αυτή του δεσμευμένου  οικοπέδου επί της οδού Ιωαννιτών (βλέπε ποιο κάτω σχετικό ερώτημα) και  β) οι αναπλάσεις του Πεζόδρομου της Εθνικής Αντιστάσεως, κυρίως όμως της οδού Κηρύκου και της οδού Δωδεκανήσου,  που έχουν πλέον «ξεφύγει» κι η επαναφορά τους στην νομιμότητα θα στοιχίσει  εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στον Δήμο…

Πάνω σ’αυτό το μοτίβο στήλη απευθύνει μία σειρά ερωτήματα προς τον Αντιδήμαρχο «Τεχνικών Υπηρεσιών και ΥΔΟΜ (Πολεοδομίας)» κ Αδαμάκη Παναγιώτη, που αν μη τι άλλο χρήζουν απαντήσεων… Να σημειώσουμε ότι τα ερωτήματα  που τίθενται, δεν υπονοούν τίποτα και κάθε απάντηση  γραπτή ή προφορική θα δημοσιευθεί άμεσα…,

Εξυπακούεται ότι τα ερωτήματα χρήζουν απάντηση από τον ερωτώμενο, αφού πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο το οποίο ασκεί διοίκηση…., σε καμία δε περίπτωση δεν είναι ερωτήματα  που άπτονται του ιδιωτικού χαρακτήρα της καθημερινότητάς του, με άλλα λόγια δε, αφορούν την θεσμική θέση του και μόνο… Το να απαντήσει ή όχι είναι  αναφαίρετο δικαίωμά του… Το τι, όμως είναι αλήθεια ή όχι τον αφορά απόλυτα… Και αυτή είναι το ζητούμενο…

Τα ερωτήματα προς τον Αντιδήμαρχο «Τεχνικών Υπηρεσιών και ΥΔΟΜ (Πολεοδομίας)» κ Αδαμάκη Παναγιώτη…

  • Η ανάπλαση της οδού Δωδεκανήσου (Πεζοδρόμια) έγινε σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποχρεωτικές νόρμες της νομοθεσίας ή όχι…; Και ποιες είναι οι διαπιστώσεις  τόσο του επιβλέποντος Μηχανικού, όσο και από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου…; (πάσα απάντηση δεκτή και άμεσα δημοσιεύσιμη κε Αντιδήμαρχε…)
  • Στην ανάπλαση του ίδιου χώρου, υπήρξε ή όχι μη νόμιμη ανάπλαση «ιδιωτικών περιουσιών» (πρασιών)…; (προσοχή στην απάντηση σας κ. αντιδήμαρχε, τα στοιχεία πιστοποίησης της αλήθειας των πραγμάτων έχουν  ήδη αρχειοθετηθεί…)…(πάσα απάντηση δεκτή και άμεσα δημοσιεύσιμη κε Αντιδήμαρχε…)
  • Έχουν ή όχι κατασκευασθεί στους χώρους πυ ανακατασκευάσθηκαν (αναπλάσθηκαν) στην οδό Δωδεκανήσου  πεζοδρόμια με κλίση  μεγαλύτερη του 30%… και με την χαρακτηριστική τεχνική κατασκευή όδευσης τυφλών επί του κεκλιμένου επιπέδου πεζοδρομίου…;  (Φυσικά αν  αυτό είναι  τεχνικά άψογο σύμφωνα με την νομοθεσία, παρακαλώ  απλώς σημειώστε το ως απόλυτα νόμιμο) (πάσα απάντηση δεκτή και άμεσα δημοσιεύσιμη κε Αντιδήμαρχε…)
  • Οι παρανόμως και χωρίς καμία απόφαση διαπλατύνσεις Πεζοδρομίων (μόνο η μία πλευρά (επί παρόδιων ιδιοκτησιών ιδιωτών και αιρετών του δήμου) από το 0,85 m της πολεοδομικής γραμμής, στα 4,5 – 6,5 m επί των οδών Αγίου Κυρίκου, Κ.Βάρναλη και Καρυάτιδος, θεωρούνται «πρασιά» των επαφικών ιδιοκτησιών και ως τέτοιες «βεβαιώνονται» για τα τραπεζοκαθίσματα που έχουν απλωθεί σε αυτά ή όχι…; Ρωτάμε επίσης, μήπως, -λέμε αφελώς  μήπως-, έχει μετατοπισθεί η πολεοδομική γραμμή των συγκεκριμένων  σημείων από τα  0,85 m στα 4,5 – 6,5 m από την οικοδομική γραμμή, στο νέο πολεοδομικό σχέδιο της Πόλης, που σύμφωνα με πληροφορίες η υπηρεσία σας έχει ετοιμάσει και  όπως έχει δηλωθεί από συνάδελφό σας  αντιδήμαρχο μέσα στο Δ.Σ.  γίνονται  προσπάθειες να νομοθετηθεί… χωρίς  να γίνει πρώτα γνωστό τουλάχιστον στους δημοτικούς συμβούλους και να εγκριθεί κατά τα προβλεπόμενα από αυτούς στο Δ.Σ. του δήμου…; (πάσα απάντηση δεκτή και άμεσα δημοσιεύσιμη κε Αντιδήμαρχε…)
  • Το «Νέο Πολεοδομικό» υπάρχει ή όχι και έχει προωθηθεί προς έγκριση ή όχι στις υπερκείμενες αρχές… χωρίς μάλιστα να έχει περάσει από  διαβούλευση και δημοτικό συμβούλιο κατά τα προβλεπόμενα…; (πάσα απάντηση δεκτή και προσοχή  στο τι ορίζει αυτό (σ.σ. το σχέδιο τροποποίησης του Πολεοδομικού της Πόλης), γιατί αν αληθεύουν οι πληροφορίες και δεν είναι απλές κακόβουλες διαδόσεις, τα πράγματα είναι  στο πολύ κόκκινο, στο Ποινικό και όχι μόνο,  κ. Αντιδήμαρχε…) (πάσα απάντηση δεκτή και άμεσα δημοσιεύσιμη κε Αντιδήμαρχε…)
  • Κι ένα μικρό … Είχε δοθεί ή όχι από την υπηρεσία σας (Πολεοδομία ή ΥΔΟΜ) κ. Αντιδήμαρχε, έγκριση και «βεβαίωση» για το ανεγέρσημο  και το «ποσοστό» κάλυψης  για την οικοδομή  επί χαρακτηρισμένου ως κοινόχρηστο  πράσινο, οικοπέδου επί της οδού Ιωαννιτών (Χωράφα) για το οποίο ανακαλέσατε κατά δήλωσή σας την Άδεια Ανέγερσης ως μη νόμιμη…; Ακόμη η ακύρωση της άδειας ανέγερσης, δημιουργεί ή .όχι τις προϋποθέσεις  για διεκδίκηση  μεγάλης αποζημίωσης  στο φερόμενο ως ιδιοκτήτη της ακυρωθείσας συγκεκριμένης οικοδομής…; (πάσα απάντηση δεκτή και άμεσα δημοσιεύσιμη κε Αντιδήμαρχε…)
  • Αληθεύει ή όχι ότι η υπηρεσία σας έχει δώσει βεβαιώσεις πιστοποίησης ως απολύτως νόμιμες «δομικές οικοδομικού χαρακτήρα κατασκευές» σε κτίρια δημόσιας χρήσεις, -σχολικό  συγκρότημα και ΚΕΦΙ, παρά την ρητή  πρόβλεψη και απαγόρευση χρήσης που προβλέπει η σχετική νομοθεσία…; Σε περίπτωση ατυχήματος ή ακόμη και δυστυχήματος στους συγκεκριμένους χώρους, ποιος φέρει την ευθύνη…; (πάσα απάντηση δεκτή και άμεσα δημοσιεύσιμη κε Αντιδήμαρχε…)

Σημείωση: Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα που χρήζουν  απάντησής σας κε αντιδήμαρχε, -φυσικά προς ενημέρωση των δημοτών και όχι αποκλειστικά της στήλης-, αλλά  ας πάρει και λίγο χρόνο η Υπηρεσία σας, προκειμένου να ερευνήσει η ίδια και πιθανώς να διορθώσει στο σωστό, τυχόν αστοχίες  της….

————-

Υ.Γ.1: Συμπερασματικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι  οι νομικές και όχι μόνο αστοχίες των πράξεών και αποφάσεων Των αντιδημάρχων της Πόλης, -βλέπε και άλλες σχετικές αναρτήσεις-, που  αγγίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας  προς  την υπηρεσία, οφείλονται στη απειρία τους… Είναι έτσι, όμως ή τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά…; οι απαντήσεις σε εσάς, αφού διαβάσετε τα ερωτήματα στις ξεχωριστές για τον καθένα από αυτούς αναρτήσεις…

————-

Υ.Γ.2: Για να μην υπάρχουν  παρανοήσεις  ή τυχόν πικρίες για τα μελλούμενα και  κυρίως στο μοτίβο «δεν είχαμε ενημερωθεί»…, μετά την παρέλευση του «εύλογου» χρονικού διαστήματος  από την δημοσίευση του παρόντος και με την προϋπόθεση ότι τα ερωτήματα που τέθηκαν δεν απαντηθούν  κατά τα προβλεπόμενα,  η στήλη θα απευθυνθεί  στις υπερκείμενες αρχές, όπως ακριβώς ορίζει  ο νόμος…. Το ποιες είναι αυτές οι «αρχές»  θα γίνει γνωστό τότε, αν και οι ερωτώμενοι τις γνωρίζουν λόγω θέσης και αρμοδιοτήτων…., αν όχι… έ τότε είναι ακατάλληλοι για τη θέση και τις ευθύνες που τους έχουν απονεμηθεί…

ΠαρΕίΣΑκΤος

——————-

Δείτε ακόμη

Μέγα “bordelo”* ο Δήμος Περιστερίου του Ανδρέα Παχατουρίδη – Μάθανε ότι πέφτει γ@μ@σι και πλακώσανε για τσάμπα π@δ@μα…

“Dimos bordelo” part 2: Ο κουμπάρος του κ. αντιδήμαρχου, οι απευθείας αναθέσεις, οι διπλές πληρωμές που Συνάδην… και ο κ. Πρόεδρος…

“Dimos Bordelo” part 3: Ρωτάμε τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και την Γ.Γ. του Δήμου  και τον  Πρόεδρο – Νομιμοποιούνται οι Παρανομίες…;»

Αντιδήμαρχο «Τεχνικών Υπηρεσιών και ΥΔΟΜ (Πολεοδομίας)» Δήμου Περιστερίου κ Αδαμάκη Παναγιώτη… Ερωτήματα προς απάντηση…

Αντιδήμαρχο «Πρασίνου» Δήμου Περιστερίου κ. Γιάννη Καλαντώνη – Ερωτήματα προς απάντηση…

Αντιδήμαρχο Αθλητισμού & Καθημερινότητας Δήμου Περιστερίου κ. Βασίλη Μπέτση – Ερωτήματα προς απάντηση

Μοιραστείτε το:
Tagged