Αναθεώρηση ΓΠΣ Δήμων: Λήγει η προθεσμία αύριο 31.03.2024 – Δεσμευτικές οι παλιές χρήσεις γης σε όσους δήμους δεν «πρόκαμαν»

Uncategorized
Μοιραστείτε το:

Λήγει στις 31 Μαρτίου η προθεσμία που έχει δοθεί από το ΥΠΕΝ στους δήμους να ολοκληρώσουν  αναθεωρήσεις των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Όσοι δήμοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες, οι παλιές χρήσεις γης θα καταστούν δεσμευτικές  με αποτέλεσμα να μη μπορούν να ενταχθούν σε τρέχοντα προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου και της απολιγνιτοποίησης, επενδύσεις που απαιτούν διαφορετικές χρήσεις γης.

Το θέμα θέτει το ΤΕΕ Πελοποννήσου με επιστολή που έστειλε η πρόεδρος  Χαρίκλεια Τσώλη στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ με αίτημα τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την αναθεώρηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων των δήμων.

Στην επιστολή σημειώνονται τα ακόλουθα:

«Αξιότιμοι κ. κ. Υπουργοί, όπως είναι γνωστόν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 51 του Ν.4178/13, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παρ.6 του αρ.108 του Ν.5007/22 και την παρ.2 άρθρο 30 Ν.5069/2023, ισχύει: «οι χρήσεις γης που ορίζονται κατά τις ειδικές διατάξεις των Γ.Π.Σ., που εγκρίθηκαν πριν τη δημοσίευση του Ν. 2508/1997 (Α’ 124), είναι δεσμευτικές για τη διοίκηση μόνο στην περίπτωση που κατόπιν αυτών εγκρίθηκαν πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης ή ένταξης, σύμφωνα με το Γ.Π.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κινείται η διαδικασία αναθεώρησης των συγκεκριμένων Γ.Π.Σ., κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η ως άνω αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.3.2024, διαφορετικά από 1.4.2024 εφαρμόζονται αυτοδικαίως δεσμευτικά οι διατάξεις των ως άνω Γ.Π.Σ. Οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις όπου έχει κινηθεί η διαδικασία αναθεώρησης κατά τα ανωτέρω.»

Η ανωτέρω αναφερόμενη προθεσμία εκπνέει στις 31.3.2024 και αρκετοί Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Πελοποννήσου δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αναθεώρησης των Γ.Π.Σ. τους.

Κατά συνέπεια, οι χρήσεις γης των Γ.Π.Σ., που έχουν εγκριθεί πριν το Ν. 2508/1997, θα καταστούν δεσμευτικές, με αποτέλεσμα επενδύσεις που απαιτούν σήμερα διαφορετικές χρήσεις να μην μπορούν να ενταχθούν στα τρέχοντα προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου και της απολιγνιτοποίησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη των περιοχών αυτών.

Αξιότιμοι κ. κ. Υπουργοί,

Κατόπιν των ανωτέρω, αιτούμεθα όπως προβείτε στη χορήγηση παράτασης αναθεώρησης των Γ.Π.Σ. των ΟΤΑ για εύλογο χρονικό διάστημα και μέχρι την ολοκλήρωση των Ειδικών και Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου

Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη

Πολ. Μηχ/κός Ε.Μ.Π.- Μ.Sc.»

Πηγή: kede.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged