ΠΔΚΜ: Διεξαγωγή 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου κατά της Σχολικής Βίας

Β/θμια
Μοιραστείτε το:

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο κατά της Σχολικής Βίας με θέμα: «Επιθετικότητα και Βία στο Σχολείο. Πρόληψη και Αντιμετώπιση». Το συνέδριο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, από 29 έως 31 Μαρτίου 2019.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να αποτυπώσει τις σχετικές με το θέμα ερευνητικές μελέτες και διδακτικές προτάσεις, και, ταυτόχρονα, να προωθήσει γόνιμο και δημιουργικό διάλογο μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και να θέσει τις βάσεις ευρύτερων προβληματισμών αναφορικά με την επιθετικότητα και την ενδοσχολική βία, ώστε να αναδειχθούν και να συζητηθούν οι προοπτικές αποτελεσματικής διαχείρισης στο επίπεδο της πρόληψης αλλά και της αντιμετώπισής τους.

Το συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 1. Ερευνητικές μελέτες σε θέματα σχολικής βίας.
 2. Καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές και μεθοδολογικές προτάσεις (μοντέλα) που προωθούν νέες αντιλήψεις στην εκπαίδευση, όσον αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση της επιθετικότητας και της σχολικής βίας.
 3. Τα Προγράμματα Σπουδών, η σχολική καθημερινότητα και η σχολική βία.
 4. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των γονέων στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο και το σπίτι.
 5. Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων σε θέματα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας.

Στο συνέδριο μπορούν να υποβληθούν δύο κατηγορίες εργασιών:

 • (α) Προφορικές ανακοινώσεις (ερευνητικές εργασίες-μελέτες ή διδακτικές προτάσεις)
 • (β) Βιωματικά Εργαστήρια
 • (Συνημμένα αναρτώνται οι αντίστοιχες φόρμες κατάθεσης εισηγήσεων)

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • 03 Μαρτίου 2019:  Λήξη υποβολής περιλήψεων
 • 10 Μαρτίου 2019:  Ενημέρωση αποδοχής εργασιών
 • 17 Μαρτίου 2019: Ανακοίνωση προγράμματος
 • 29-31 Μαρτίου 2019: Διεξαγωγή συνεδρίου
 • 21 Απριλίου 2019: Υποβολή εργασιών για πρακτικά

Τρόπος υποβολής εργασιών

Έως 3 Μαρτίου 2019 θα κατατεθούν οι περιλήψεις των εισηγήσεων (βλ. Φόρμες κατάθεσης εισηγήσεων) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:[email protected]. Έως 21 Απριλίου 2019 θα κατατεθούν οι πλήρεις εισηγήσεις για τα πρακτικά στην ηλεκτρονική Διεύθυνση του Συνεδρίου.

Πληροφορίες για το Συνέδριο και την υποβολή εργασιών-συμμετοχής θα βρείτε στον ιστοχώρο:  http://www.synedrio2bullying.kmaked.eu/

Επικοινωνία:

E-mail Συνεδρίου: [email protected]

Συν.: 2 Φόρμες κατάθεσης εισηγήσεων

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης

Κεντρικής Μακεδονίας

Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης

————————

 

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 • Επιθετικότητα και Βία στο Σχολείο. Πρόληψη και Αντιμετώπιση
 • Θεσσαλονίκη, 29-31 Μαρτίου 2019
 • Πρόταση προφορικής εισήγησης

 (αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], έως 3 Μαρτίου 2019, μορφή αρχείου word, ονομασία αρχείου το επώνυμο του πρώτου εισηγητή στην ελληνική γλώσσα και πεζά γράμματα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ (ΤΩΝ) (όχι περισσότεροι από τρεις εισηγητές/τριες)

Πρώτος εισηγητής/τρια

 • Ονοματεπώνυμο:
 • Τίτλος ή Φορέας:
 • e-mail:
 • Τηλ. Επικοινωνίας:

Δεύτερος εισηγητής/τρια

 • Ονοματεπώνυμο:
 • Τίτλος ή Φορέας:
 • e-mail:
 • Τηλ. Επικοινωνίας:

Τρίτος εισηγητής/τρια

 • Ονοματεπώνυμο:
 • Τίτλος ή Φορέας:
 • e-mail:
 • Τηλ. Επικοινωνίας:

Η συνοπτική παρουσίαση της ερευνητικής μελέτης δεν ξεπερνά τις 400 λέξεις συνολικά.

Περιλαμβάνει:  Τίτλος εισήγησης, Συνοπτική περιγραφή της ερευνητικής μελέτης,, Μεθοδολογία της ερευνητικής διαδικασίας (Ερευνητικά ερωτήματα – Σκοπός και υποθέσεις της έρευνας, Το Δείγμα, Οι τεχνικές ανάλυσης, παρουσίασης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων), Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Η συνοπτική παρουσίαση της διδακτικής εφαρμογής δεν ξεπερνά τις 400 λέξεις συνολικά.

Περιλαμβάνει:  Τίτλος εισήγησης, Συνοπτική περιγραφή της διδακτικής εφαρμογής, στοιχεία εφαρμογής (Βαθμίδα Εκπαίδευσης, Τάξη/εις, Χρονολογία εφαρμογής, Διάρκεια εφαρμογής), Στόχοι – επιδιώξεις, Μεθοδολογία της διδασκαλίας, Διδακτικά βήματα (συνοπτικά), Διδακτικό υλικό, Αξιολόγηση της εφαρμογής

Τίτλος:

 • Θεματικός άξονας:
 • Περίληψη:

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Επιθετικότητα και Βία στο Σχολείο. Πρόληψη και Αντιμετώπιση

Θεσσαλονίκη, 29-31 Μαρτίου 2019

Πρόταση ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 (αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], έως 3 Μαρτίου 2019, μορφή αρχείου word, ονομασία αρχείου το επώνυμο του πρώτου εισηγητή στην ελληνική γλώσσα και πεζά γράμματα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΜΨΥΧΩΤΗ (ΤΩΝ) (όχι περισσότεροι από δύο εμψυχωτές/τριες)

Πρώτος εμψυχωτής/τρια

 • Ονοματεπώνυμο:
 • Τίτλος ή Φορέας:
 • e-mail:
 • Τηλ. Επικοινωνίας:

Δεύτερος εμψυχωτής/τρια

 • Ονοματεπώνυμο:
 • Τίτλος ή Φορέας:
 • e-mail:
 • Τηλ. Επικοινωνίας:

Η συνοπτική παρουσίαση (περίληψη) του προτεινόμενου εργαστηρίου που ακολουθεί δεν ξεπερνά τις 400 λέξεις συνολικά.

Περιλαμβάνει:  Τίτλος εργαστηρίου, Διάρκεια σε επιμορφωτικές ώρες, Αριθμός συμμετεχόντων, Συνοπτική περιγραφή του εργαστηρίου, Μεθοδολογία της επιμορφωτικής διαδικασίας, Συνοπτική περιγραφή δραστηριοτήτων, Διδακτικό υλικό, Προσδοκώμενα αποτελέσματα, Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου.

Μοιραστείτε το:
Tagged