Παροχή στοιχείων, στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, γονέων μαθητών – Ποια και πως χορηγούνται από τους Δ/ντές Σχολείων

Α/θμια
Μοιραστείτε το:

Με εγκύκλιο της υφυπουργού Παιδείας κας Σοφίας Ζαχαράκη, καθορίζεται ποια στοιχεία Γονέων Μαθητών μπορούν να γνωστοποιούν στους οικείους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, πώς και για ποιους λόγους, ώστε η πράξη αυτή να μην εμπίπτει στις διατάξεις μη νόμιμης κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα η Εγκύκλιος αναφέρει τα εξής, μεταξύ άλλων:

«Κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν τη νομιμότητα παροχής από τη διοίκηση των σχολείων στοιχείων/προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας) των γονέων των μαθητών/τριών στους συλλόγους γονέων, προκειμένου οι τελευταίοι να επικοινωνούν με τους γονείς και να τους καλούν στις γενικές συνελεύσεις τους, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Η χορήγηση από τη διοίκηση του σχολείου στον σύλλογο γονέων των στοιχείων των γονέων των μαθητών/τριών, προκειμένου να κληθούν να συμμετάσχουν στις γενικές συνελεύσεις του συλλόγου, αποτελεί επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την περίπτ. 2 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, ΕΕ L119 της 4-5-2016).

…[…]…

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη βασική αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, κατά την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία (περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Γ.Κ.Π.Δ.), στους συλλόγους γονέων θα χορηγούνται μόνο τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την πρόσκληση των μελών τους, κατόπιν προηγούμενης γραπτής αίτησης των συλλόγων, ήτοι τα εξής: όνομα, επώνυμο και ένα στοιχείο επικοινωνίας – κατά προτίμηση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των γονέων.

Σημειώνεται ότι, για ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου, οι διευθύνσεις των σχολικών μονάδων μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση: [email protected]

Για να δείτε  ή κατεβάσετε όλη την Εγκύκλιο κάντε κλικ εδώ.

Μοιραστείτε το:
Tagged