Ο (νέος) Ειδικός Σύμβουλος Κατασκευών του κ. Παχατουρίδη και το Έργο… «ειδικών προδιαγραφών»… που θα επιβλέψει…

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Είναι πλέον κοινά παραδεκτό, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, ότι  οι Ειδικοί Σύμβουλοι και Ειδικοί Συνεργάτες που προσλαμβάνει ο κος Παχατουρίδης, είναι α) Δημοσιογράφοι ή συγγενείς ή σύντροφοι ή συνεργάτες τους, β) πρώην αναπληρωτές ή όχι  Διευθυντές αν. ή όχι  και Προϊστάμενοι του Δήμου Περιστερίου και γ) συγγενείς α ή β βαθμού νυν ή πρώην αιρετών του Δήμου… με βασικό σκοπό να του παρέχουν τις σοφίες τους  για τα δρώμενα του δήμου…  Σε ότι αφορά τον αριθμό τους, η στήλη με κάθε ειλικρίνεια  αναφέρει ότι κάπου έχει χάσει τον αριθμό τους. Φαίνεται, όμως, ότι οι μέχρι  τον Δεκέμβριο του 2021 Ειδικοί Σύμβουλοι  του κου Δημάρχου δεν επαρκούσαν και γι’αυτό αποφασίσθηκε  από τον ίδιο η πρόσληψη ενός νέου, αποκλειστικά εξειδικευμένου στις κατασκευές… Σύμφωνα με  πολύ αξιόπιστες πληροφορίες, ο υπό πρόσληψη Ειδικός Σύμβουλος θα αναλάβει την επιτήρηση των δράσεων διαχείρισης  του  εξαγγελθέντος, αλλά αγνοούμενου προς το παρόν ως προς την τύχη του «δημοτικού υπόγειου πάρκινγκ οχημάτων» που έχει καθορισθεί να κατασκευασθεί στο κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, απέναντι από το εμβληματικό κτήριο  του ΟΤΕ, στην Εθνάρχου Μακαρίου… συνολικού προϋπολογισμού 10 ή 12 εκατ. ευρώ (έχει κι αυτό την σημασία του σε ότι αφορά την ορθότητα της οικονομικής διαχείρισής του, αν και όποτε  ξεκινήσει το έργο).

Ας τα δούμε με την σειρά…

Στις 28/12/2021 και ώρα 11:16:44, δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια του Δήμου Περιστερίου η 5772/27.12.021 ανακοίνωση του Δημάρχου Περιστερίου  Ανδρέα Παχατουρίδη με την οποία γνωστοποίησε στο κοινό της Πόλης ότι αναζητεί  άτομο ειδικών προσόντων για να το προσλάβει «Ειδικό Σύμβουλο αρμόδιο για την παρακολούθηση και επεξεργασία μελετών και κατασκευής έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μέχρι το τέλος της Δημοτικής Περιόδου»… (για να δείτε την ανακοίνωση κάντε κλικ εδώ)

—————-

«Προκειμένου να προσλάβουμε στο Δήμο μας ένα Ειδικό Σύμβουλο αρμόδιο για την παρακολούθηση και επεξεργασία μελετών και κατασκευής έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μέχρι το τέλος της Δημοτικής Περιόδου, καλούμε:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει εντός πέντε (5) ημερών μετά την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης, αίτηση – δήλωση την οποία θα προμηθεύεται από το Διοικητικό Τμήμα (Πλ. Δημοκρατίας 2ος όροφος) του Δήμου μας.

Για την πλήρωση της θέσης αυτής απαιτούνται:

α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.3584/2007 β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμου σχολής της αλλοδαπής, με γνώση στα θέματα μελετών και κατασκευής έργων

γ) Αντίστοιχη ειδίκευση και εμπειρία σε θέματα μελετών και κατασκευής Δημοτικών έργων.»

—————–

Τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κατέχει η συγκεκριμένη ανακοίνωση, δείγμα της σημασίας που δείχνει η διοίκηση του Δήμου και προσωπικά ο Δήμαρχος κος Παχατουρίδης…

α) Αναρτήθηκε σχεδόν άμεσα  από την υπογραφή της, -πρακτικά εντός 24 ωρών-, στο Διαύγεια, σε αντίθεση  με όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις του δήμου που για τις οποίες μεσολαβεί από την υπογραφή τους και έως την ανάρτησή τους  στο Διαύγεια, χρονικό διάστημα  10 έως 90 ημέρες…

β) Η αναφερόμενη ποιο πάνω ανακοίνωση του κου Δημάρχου, -τυχαίως και περιέργως-, δεν αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στη στήλη «Ανοικτή Διακυβέρνηση – Δημόσια Λειτουργία», όπως οι προηγούμενες ανακοινώσεις  του κου Δημάρχου για  πρόσληψη ειδικών  συμβούλων και συνεργατών…

γ) Δίνει προθεσμία μόλις 5 ημερών από την τελευταία, όπως αναφέρει δημοσίευσή της για την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους…, δεν ορίζει που αυτή θα δημοσιευθεί και αν υποθέσει κάποιος ότι η τελευταία ημερομηνία  δημοσίευσής της ήταν αυτή στο Διαύγεια, -δεν υπάρχουν στοιχεία για κάτι διαφορετικό, αν και η στήλη μπορεί να κάνει λάθος στο θέμα αυτό-, δηλαδή στις 28 Δεκεμβρίου, γεγονός που σημαίνει ότι στις 3 Ιανουαρίου θα έπρεπε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν  τον σχετικό φάκελο με τα ζητούμενα δικαιολογητικά μαζί με την αίτησή τους… Φυσικά ελπίζουμε να μην ίσχυσε αυτό…

Ζητά, -πέρα των άλλων δικαιολογητικών-, ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει «Αντίστοιχη ειδίκευση και εμπειρία σε θέματα μελετών και κατασκευής Δημοτικών έργων», γεγονός  που στενεύει υπερβολικά τον κύκλο των «δικαιούχων» και με απλά λόγια φαίνεται σαν να «φωτογραφίζει» συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους ενδιαφερόμενους

Ο δεύτερος Ειδικός Σύμβουλος του κου Δημάρχου για θέματα κατασκευών…

Να υπενθυμίσουμε ότι ο ζητούμενος με την ανακοίνωση προς πρόσληψη Ειδικός Σύμβουλος θα είναι ο δεύτερος σε θέματα κατασκευών, αφού ήδη με απόφαση του Δημάρχου έχει προσληφθεί από τον Σεπτέμβριο του 2021 Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Πολεοδομίας…

Προέλευση Ειδικών Συμβούλων Δημάρχου Περιστερίου

Είναι πλέον κοινά παραδεκτό, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, ότι  οι Ειδικοί Σύμβουλοι και Ειδικοί Συνεργάτες που προσλαμβάνει ο κος Παχατουρίδης, είναι α) Δημοσιογράφοι ή συγγενείς ή σύντροφοι ή συνεργάτες τους, β) πρώην αναπληρωτές ή όχι  Διευθυντές αν. ή όχι  και Προϊστάμενοι του Δήμου Περιστερίου και γ) συγγενείς α ή β βαθμού νυν ή πρώην αιρετών του Δήμου… με βασικό σκοπό να του παρέχουν τις σοφίες τους  για τα δρώμενα του δήμου… 

Το έργο για το οποίο  ζητήθηκε η πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου

Σύμφωνα με  πολύ αξιόπιστες πληροφορίες, το  δημοτικό έργο για το οποίο απαιτείται  κατά τον κο Παχατουρίδη πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου,  είναι το εξαγγελθέν, αλλά αγνοούμενο προς το παρόν ως προς την τύχη του «δημοτικό υπόγειο πάρκινγκ οχημάτων» που έχει καθορισθεί να κατασκευασθεί στο κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, απέναντι από το εμβληματικό κτήριο  του ΟΤΕ, στην Εθνάρχου Μακαρίου… συνολικού προϋπολογισμού 10 ή 12 εκατ. ευρώ (έχει κι αυτό την σημασία του σε ότι αφορά την ορθότητα της οικονομικής διαχείρισής του, αν και όποτε  ξεκινήσει το έργο).

Και το πρόσωπο που έχει επιλεγεί… είναι….

Αν και θα έπρεπε ήδη να έχει ανακοινωθεί η επιλογή πρόσληψη του Ειδικού Συμβούλου που ζητείται από τον κο Δήμαρχο, προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα δημοσιευμένο ή  έστω σαν άτυπη είδηση. Σύμφωνα, όμως με πληροφορίες της στήλης, το πρόσωπο που θα ορισθεί ή έχει ήδη ορισθεί ως Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα Κατασκευών, του κ. Δημάρχου, έχει ήδη εδώ και καιρό επιλεγεί, φέρει το όνομα (τα αρχικά μόνο) Μ.Κ. ή Κ.Μ. και ήταν μέχρι πρότινος υψηλόβαθμο τεχνικό στέλεχος του Δήμου που συνταξιοδοτήθηκε στο τέλος του προηγούμενου έτους…

Το Έργο και η αντισυνταγματικότητά του…

Το Έργο που αναφέρθηκε… δηλαδή το «δημοτικό υπόγειο πάρκινγκ οχημάτων», είναι κατά τους γνώστες της πολεοδομικής αλλά και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, πολύ δύσκολο να κατασκευασθεί, αφού για διαφόρους λόγους δεν μπορεί να λάβει άδεια η οριοθέτησή του στον κοινόχρηστο χώρο που έχει επιλεγεί για την κατασκευή του, ιδιαίτερα λόγω των περιορισμών για κατασκευή και λειτουργία που επιβάλλει η περιβαλλοντική νομοθεσία, αν και  οι αρμόδιοι τεχνικοί κύκλοι του Δήμου, αναφέρουν ότι αυτό έχει ξεπερασθεί πλέον.

Σύμφωνα, όμως, με πληροφορίες της στήλης, ομάδα πολιτών που αντιτίθενται στο  συγκεκριμένο έργο, έχουν  ήδη έτοιμη την «Προσφυγή» τους στο Συμβούλιο Επικρατείας, προσφυγή που θα κατατεθεί άμεσα μόλις φυσικά ορισθεί επίσημα  η χωροθέτηση και κατασκευή του αναφερόμενου δημοτικού έργου…

Υπάρχουν και άλλα στοιχεία για την συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά όλα  με την σειρά τους. Προς το παρόν η στήλη παρακολουθεί το θέμα και αν υπάρξουν εξελίξεις θα ενημερώσει τους αναγνώστες της…

Μέχρι τότε να είστε καλά και να προτιμάτε το αστικό πράσινο της Πόλης…

—————–

Υ.Γ.: Κρατείστε  αυτό το «Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Πολεοδομίας…», αφού ουσιαστικά πιστοποιεί ότι ο κος Δήμαρχος έχει άμεση πληροφόρηση, -αυτός είναι εξάλλου  και ο ρόλος του Ειδικού Συμβούλου του και γι’αυτό πληρώνεται από τα ταμεία του Δήμου-. Και φυσικά νοείται γνώση για όσα αφορούν τα πολεοδομικά θέματα της Πόλης. Για να σταματήσει το παραμύθι ότι «εγώ δεν γνωρίζω απ’ αυτά…., παρά μόνο οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες…».  Φυσικά, περισσότερα γι’ αυτά τις επόμενες ημέρες και μάλιστα  συνοδευτικά με βίντεο…

«Εκδορεύς»…

Μοιραστείτε το:
Tagged