«ΝΕΑ Πορεία για το Περιστέρι μας»! Νέα δημοτική παράταξη στο Περιστέρι

Uncategorized
Μοιραστείτε το:

Με ανακοίνωσή τους οι κ.κ. Καλαντώνης Γιάννης και Παπαδόπουλος Στέφανος, πληροφορούν για την ίδρυση της «ΝΕΑ Πορεία για το Περιστέρι μας», νέας δημοτικής παράταξης, στο Δήμο Περιστερίου, δίνοντας στην δημοσιότητα την ιδρυτική διακήρυξή της.

Ιδρυτική Διακήρυξη

Η «ΝΕΑ Πορεία»   είναι μια ανεξάρτητη, αδέσμευτη, αυτοδιοικητική πρωτοβουλία συμμαχίας πολιτών, με «Δύναμη Προοπτικής» που σκοπό έχει να ωθήσει  τους δημότες του Περιστερίου, σε μια ενεργό συμμετοχή στα κοινά της πόλης μας. Βασική επιδίωξη και απώτερος σκοπός είναι η αναβάθμιση της τοπικής κοινωνίας. Για μια πόλη βασισμένη σε πρότυπα εξέλιξης και ανάπτυξης της καθημερινής ζωής των πολιτών.

Γιάννης Καλαντώνης (Υποψήφιος Δήμαρχος Περιστερίου)

Μια πόλη που να προάγει τον πολιτισμό,  να σέβεται και να υπηρετεί τους κατοίκους της, βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής τους,  με άριστες κοινόχρηστες και κοινωφελείς  εγκαταστάσεις, με λειτουργικούς δρόμους, με πλατείες, πράσινο και με ορθολογικές παρεμβάσεις στις δομές και λειτουργίες της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου.

 Επίσης, στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι μέσα από αυτοδιοικητικές δράσεις, όπου  αυτό είναι δυνατό να περιορίσει και να εξαλείψει, τις συνέπειες των επαχθών οικονομικών συμβάσεων από τις οποίες ταλανίζεται ο τόπος μας  και ιδιαίτερα να στηρίζει τις ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ανεξάρτητα από την πολιτική ιδεολογία τους.

Η «ΝΕΑ Πορεία»  πλαισιώνεται από δυνάμεις και πολίτες με μακρόχρονη παρουσία και δράση σε φορείς, κινήματα, πρωτοβουλίες. Θεμελιώδης επιδίωξη είναι η κινητοποίηση των κατοίκων, με στόχο την  ενεργό συμμετοχή τους στην επίλυση τοπικών και όχι μόνο προβλημάτων. Βασικότερο μέσο υλοποίησης είναι η οργάνωση λαϊκών συνελεύσεων στις γειτονιές, που θα εντοπίζουν τα προβλήματα , θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν τη λύση τους,  εισηγούμενες ανάλογα στη δημοτική αρχή.  Κυρίαρχο ρόλο θα έχουν οι νέοι τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στην λήψη αποφάσεων και την ανάληψη δράσεων για την υλοποίησή τους.

Η  «ΝΕΑ Πορεία»   απευθύνεται σε όλους τους δημοκράτες δημότες του Περιστερίου που είναι διατεθειμένοι με συνέπεια και ανιδιοτέλεια να υπηρετήσουν τις παρακάτω αρχές και στόχους:

 1. Αυτονομία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χωρίς απόλυτη κομματική εξάρτηση.
 2. Νέο ύφος και ήθος της Δημοτικής Αρχής, μακριά από καθεστωτικές νοοτροπίες, προσωπικές προβολές και αλαζονικές συμπεριφορές. Με σεβασμό σε όλους τους δημότες και ιδιαίτερα στις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
 3. Στήριξη του μικροεπαγγελματία και βιοτέχνη με κάθε μέσο στα πλαίσια των αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων, με ανάλογα μέτρα όπως η ελάφρυνση των δημοτικών τελών.
 4. Διαρκή και σταθερά συντονισμένη προσπάθεια για ενεργό συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό και την λήψη αποφάσεων στη γειτονιά, το διαμέρισμα και την πόλη συνολικά.

5.Διαφάνεια στην οικονομική  διαχείριση του Δήμου και κατάρτιση  προϋπολογισμών μετά από διαβούλευση με όλους τους αρμόδιους φορείς και πολίτες. Διεκδίκηση προς την κατεύθυνση αύξησης των πόρων που τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί κατά 60%.

 1. Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, είναι κοινωνικά αγαθά, που προφανώς δεν προσφέρονται για προσωπική προβολή και πελατειακές σχέσεις. H έκφραση στον πολιτισμό αλλά και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός προάγουν την ευγενή άμιλλα, ενώ στοχευμένα προγράμματα και δράσεις του Δήμου, μέσω των σχολείων αλλά και άλλων φορέων θα ενισχύουν τις παραπάνω προσπάθειες.
 2. Ενίσχυση και στήριξη του δημόσιου χαρακτήρα και βελτίωση της λειτουργίας όλων των υφιστάμενων κοινωνικών δομών και δράσεων με την κατάλληλη οργάνωση και συντονισμένη προσπάθεια των υπηρεσιών του Δήμου, όπου προγράμματα εθελοντισμού επικουρικά θα συμπληρώνουν τις παραπάνω δράσεις και προσπάθειες.
 3. Στήριξη όλων των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, άποροι, ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ηλικιωμένοι) που δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.
 4. Χρηστή διοίκηση και σωστή διαχείριση από την δημοτική αρχή.
 5. Στέφανος Παπαδόπουλος (Δημοτικός Σύμβουλος-Εκπρόσωπος <<Δύναμης Προοπτικής>>

  Ανάπλαση- Εξωραϊσμός και σωστή λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου της πόλης μας.

 6. Αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Επιδιώκουμε και διεκδικούμε κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του Δήμου με προσωπικό πλήρους απασχόλησης και δικαιωμάτων, περιορισμό των συμβάσεων εργασίας στις απολύτως αναγκαίες  που να δικαιολογούν αυτή την σχέση.
 7. Υπεράσπιση του Ποικίλου Όρους από κάθε είδους καταπατητές. Υπεράσπιση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας, με αποτελεσματική διαχείριση και συντονισμένη λαϊκή παρέμβαση για να προστατευτεί από διεκδικήσεις απ’ όπου κι αν εγείρονται αυτές.
 8. Απομάκρυνση γκαράζ- ΣΜΑ και δημιουργία χώρου πρασίνου κι αναψυχής, χώρου ενιαίου με το άλσος Περιστερίου.
 9. Η καθαριότητα της πόλης μας και η συλλογή των απορριμμάτων, σε όλο το μήκος και πλάτος της, αποτελεί βασική προτεραιότητα, αρχή και μέριμνα.
 10. Προστασία, συντήρηση, βελτίωση αλλά και επέκταση όπου αυτό είναι δυνατό, όλων των υφιστάμενων δημόσιων, κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, όπως πλατείες, παιδικές χαρές, πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις, πράσινο και διαφύλαξη του χαρακτήρα τους.
 11. Δημιουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών όσων απαιτούνται ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν όλα τα βρέφη – νήπια .
 12. Ανάπτυξη, -όχι μόνο στο εύρος του κεντρικού άξονα της πόλης-, αλλά και σε όλη την περιφέρεια, με γνώμονα πάντα το κοινωνικό συμφέρον και όχι την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων με  απ’ ευθείας αναθέσεις.
 13. Ανάπτυξη και ορθολογική διαχείριση των υποδομών του Δήμου όπως ενεργειακή κι αντισεισμική αναβάθμιση των σχολείων και των δημοσίων χώρων.
 14. Αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης και βελτίωση του οδικού δικτύου της.
 15. Πιστεύουμε στην καθιέρωση ενός συστήματος απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, τόσο, σε ό,τι αφορά στην εκλογή δημάρχου, όσο και στην εκλογή δημοτικών συμβούλων.

Στην προσπάθεια υλοποίησης των παραπάνω στόχων κι αρχών επιδιώκουμε την συμπόρευση, συνεργασία και συνεισφορά όλων των δημοτών της πόλης μας, δημοτικών παρατάξεων και άλλων πρωτοβουλιών πολιτών που έχουν δημοκρατικό πρόσημο.

Όσοι δημότες της πόλης μας μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες και προβληματισμούς για το παρόν και το μέλλον, έχουν συναντίληψη και ίδια πολιτική στάση  στον τρόπο άσκησης της διοίκησης, όσοι πιστεύουν ότι όλοι οι δημότες είναι ίσοι, με ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, καλούνται να συμπορευτούν με τη

«ΝΕΑ Πορεία» για το Περιστέρι μας!

 • Γιάννης Καλαντώνης (Υποψήφιος Δήμαρχος Περιστερίου)
 • Στέφανος Παπαδόπουλος (Δημοτικός Σύμβουλος-Εκπρόσωπος <<Δύναμης Προοπτικής>>

Περιστέρι, 06.03.2019

Μοιραστείτε το:
Tagged