Κινητή και διαδίκτυο: ΕΕ – Το καθεστώς δωρεάν περιαγωγής παρατείνεται έως το 2032

Πολυμέσα
Μοιραστείτε το:

Σε πολιτική συμφωνία για παράταση του καθεστώτος της δωρεάν περιαγωγής έως το 2032 κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Ο νέος κανονισμός, που συμφωνήθηκε και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2022, παρατείνει τη δωρεάν περιαγωγή, που θεσπίστηκε στην Ε.Ε. το 2017, σύμφωνα με την οποία οι πολίτες δεν μπορούν να επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη για κλήσεις που πραγματοποιούν ή δεδομένα, που χρησιμοποιούν ενώ ταξιδεύουν εντός της Ε.Ε.

Πολιτική συμφωνία διασφαλίζει ότι οι ταξιδιώτες της Ε.Ε. θα συνεχίσουν να επωφελούνται από τη δωρεάν περιαγωγήΗ συμφωνία ανοίγει τον δρόμο, ώστε οι Ευρωπαίοι να μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις, να στέλνουν μηνύματα και να χρησιμοποιούν mobile data, ενώ ταξιδεύουν εντός της Ε.Ε. χωρίς επιπλέον κόστος και με την ίδια ποιότητα που βιώνουν στη χώρα τους. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, οι πολίτες θα λαμβάνουν σαφή πληροφόρηση, όταν μια υπηρεσία που χρησιμοποιούν κατά την περιαγωγή έχει ως συνέπεια ακούσια πρόσθετη χρέωση.

Επιπλέον, οι πολίτες θα επωφελούνται κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους από την πρόσβαση σε υπηρεσίες περιαγωγής με την ίδια ποιότητα, όπως όταν χρησιμοποιούνται στη χώρα τους. Οι καταναλωτές, που συνήθως διαθέτουν υπηρεσίες 5G στο εσωτερικό, θα μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες 5G και κατά την περιαγωγή, όπου αυτές είναι διαθέσιμες.

Οι φορείς εκμετάλλευσης, δε, θα υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως τους πελάτες τους για το ενδεχόμενο να επηρεαστεί η ποιότητα της εμπειρίας περιαγωγής από συγκεκριμένους παράγοντες.

Απροσδόκητα υψηλές χρεώσεις

Ενώ ταξιδεύουν στο εξωτερικό, οι πολίτες μπορεί να χρειαστεί να καλέσουν αριθμούς εξυπηρέτησης πελατών, γραφεία υποστήριξης ή ασφαλιστικές εταιρείες. Ενώ οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται, γενικά, δωρεάν ή με περιορισμένες χρεώσεις κατά την κλήση από τη χώρα προέλευσης, οι καταναλωτές επιβαρύνονται συχνά με πρόσθετο κόστος και υπέρογκους λογαριασμούς, όταν καλούν από το εξωτερικό.

Στο εξής, οι φορείς εκμετάλλευσης υποχρεούνται να ενημερώνουν δεόντως τους πελάτες τους σχετικά με τις εν λόγω πρόσθετες χρεώσεις όταν βρίσκονται στο εξωτερικό, ώστε να μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές για τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών.

Στο μεταξύ, οι ταξιδιώτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν απροσδόκητα υψηλούς λογαριασμούς όταν το τηλέφωνό τους συνδέεται με μη επίγεια δίκτυα, για παράδειγμα εάν βρίσκονται σε αεροπλάνο ή σε πλοίο. Ο νέος κανονισμός εγγυάται καλύτερη πληροφόρηση και αυτόματη διακοπή των εν λόγω υπηρεσιών, όταν το κόστος του λογαριασμού ανέλθει στα €50 ή σε άλλο προκαθορισμένο όριο.

Οι φορείς εκμετάλλευσης θα μπορούν να προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η δυνατότητα εξαίρεσης από την περιαγωγή σε αεροπλάνα και πλοία.

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Η επικοινωνία έκτακτης ανάγκης είναι ζωτικής σημασίας για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Ο νέος κανονισμός διασφαλίζει ότι οι πολίτες θα έχουν αυξημένη δωρεάν πρόσβαση σε επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης που θα παρέχουν, επιπλέον, τη δυνατότητα εντοπισμού του καλούντος.

Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν ότι οι πολίτες είναι ενήμεροι της δυνατότητας πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω του “112”, του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης, καθώς και άλλων εναλλακτικών μέσων πρόσβασης, όπως μέσω κειμένου σε πραγματικό χρόνο ή διαθέσιμων εφαρμογών, για άτομα με αναπηρία.

Έως τον Ιούνιο του 2023, οι φορείς εκμετάλλευσης θα ενημερώνουν αυτομάτως τους/τις πελάτες/-ισσες μέσω μηνύματος κειμένου σχετικά με τα διαθέσιμα εναλλακτικά μέσα πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Χαμηλότερα τέλη χονδρικής

Ο νέος κανονισμός για την περιαγωγή καθορίζει χαμηλότερα τέλη χονδρικής. Πρόκειται για δαπάνες, που χρεώνουν οι φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών στη χώρα φιλοξενίας, με αντάλλαγμα την πρόσβαση στα αντίστοιχα δίκτυα τους.

Τα ανώτατα όρια χονδρικής καθορίζονται σε επίπεδα, που διασφαλίζουν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να αντέξουν και να ανακτήσουν το κόστος παροχής υπηρεσιών περιαγωγής στους καταναλωτές σε τιμές εσωτερικού.

Για τις υπηρεσίες δεδομένων, ο νέος κανονισμός καθορίζει τα ακόλουθα ανώτατα όρια χονδρικής: €2/GB το 2022, 1€,8/GB το 2023, €1,55/GB το 2024, €1,3/GB το 2025, €1,1/GB το 2026 και €1 /GB από το 2027 και έπειτα.

Για φωνητικές κλήσεις: €0,022/min κατά την περίοδο 2022-2024 και €0,019/min από το 2025 και έπειτα. Για SMS: €0,004/SMS κατά την περίοδο 2022-2024 και €0,003/SMS από το 2025 και έπειτα.

Τα χαμηλότερα τέλη χονδρικής είναι προς όφελος των καταναλωτών, καθώς αναμένεται να διασφαλίζουν ότι όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης θα είναι σε θέση να προσφέρουν ανταγωνιστικές συνδρομές περιαγωγής σύμφωνα με την αρχή “περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού”.

Προβλήματα

Σήμερα, το 33% των Ευρωπαίων, που ταξίδεψαν στο εξωτερικό, είχε χαμηλότερη ταχύτητα στο κινητό διαδίκτυο απ’ ό,τι συνήθως στη χώρα τους. Επίσης, το 28% είχε χαμηλότερο πρότυπο δικτύου στο εξωτερικό (δηλ. δίκτυο 3G αντί 4G).

Επιπλέον, μελέτη που εκπονήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών διαπίστωσε ότι το 25% των πελατών είχε τουλάχιστον μία φορά χαμηλότερη ποιότητα υπηρεσιών στην περιαγωγή σε σύγκριση με τη χώρα προέλευσης του, ακόμη και όταν οι συνθήκες δικτύου θα μπορούσαν να έχουν εξασφαλίσει καλύτερη ποιότητα.

Πηγή: sepe.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged