Καλλιθέα: Ενοποίηση και διασύνδεση του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου» του Δήμου Καλλιθέας

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Την Ενοποίηση και διασύνδεση του Κέντρου Πολιτισμού Του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (Κ.Π.Ι.Σ.Ν) με το «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου» του Δήμου Καλλιθέας, σχεδιάζει η διοίκηση του Δήμου Καλλιθέας  και μάλιστα με χρηματοδότηση  του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα  στην συνεδρίαση της Ο.Ε. την Τετάρτη 30 Μαρτίου, αποφασίσθηκε η υποβολή αίτησης ένταξης του συγκεκριμένου έργου  στα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ προγράμματα και την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου χώρου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης».

Στην πρόταση που θα υποβληθεί για χρηματοδότηση περιλαμβάνονται: α) Δύο (02) έξυπνοι σταθμοί ανάπαυσης (Smart Benches), β) Τέσσερις (04) έξυπνοι σταθμοί πληροφόρησης (Infokiosks), γ) Τέσσερις (04) οθόνες ψηφιακής σήμανσης (Digital Signage), δ) Δύο (02) έξυπνες διαβάσεις, ε)  Εξήντα (60) σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi Access Points), στ) Ολοκληρωμένο σύστημα Έξυπνης στάθμευσης και  ζ) Σύστημα έξυπνης διαχείρισης κάδων απορριμμάτων. Περιλαμβάνονται επίσης δαπάνες ωρίμανσης μέσω των απαιτούμενων μελετών του έργου «Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας».

Για  τις ανάγκες του έργου και με βάσει τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με την ίδια απόφαση της ΟΕ:

1) συγκροτήθηκε η Ομάδα έργου για την υλοποίηση της πράξης αποτελούμενη από τρεις (3) υπαλλήλους του Δήμου

2) Ορίσθηκε ο  υπάλληλος υπεύθυνος πράξης και αρμόδιος επικοινωνίας και

3) Ορίσθηκε ο  υπάλληλος υπεύθυνος για την υποβολή του τεχνικού δελτίου της πράξης.

Έφη Γιοβάνου

Μοιραστείτε το:
Tagged