Κάτι κινείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: 2,6 δις ευρώ από πρόστιμα για την πάταξη των καρτέλ

Επιχειρηματικότητα
Μοιραστείτε το:

Σημαντικό όφελος για τους καταναλωτές αλλά και την οικονομία εντοπίζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού από τις έως τώρα κινήσεις κατά των καρτέλ και της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης τα τελευταία 19 χρόνια.

Στα 2,631 δισ. ευρώ προσδιορίζεται το συνολικό όφελος για τους καταναλωτές από τη δράση της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά των καρτέλ και της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης των επιχειρήσεων τα τελευταία 19 έτη (2002-2020).

Το ποσό αυτό μεταφράζεται σε ετήσιο όφελος 138.460.345 ευρώ, 11.538.362 ευρώ μηνιαίως, 384.612 ημερησίως ή 0,038 ευρώ ανά κάτοικο ανά ημέρα ή 263,074 ευρώ ανά κάτοικο σε βάθος 19 ετών (σε σύνολο πληθυσμού 10 εκατομμυρίων).

Το στοιχείο αυτό προκύπτει από την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού που δόθηκε χθες Παρασκευή στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την έκθεση από τις συνολικά 122 αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το χρονικό διάστημα 2002 – 2020, είναι ασφαλές να διενεργηθούν εκτιμήσεις μόνο για τις 51. Ωστόσο το σωρευτικό εκτιμώμενο πλεόνασμα καταναλωτή αυξήθηκε σημαντικά, κατά 19,9 εκατομμύρια ευρώ, το 2020, στα 2,63 δισ. ευρώ για τη χρονική περίοδο 2002-2020.

Το συνολικό εκτιμώμενο πλεόνασμα καταναλωτή επιμερίζεται σε 14 αποφάσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης (συμπεριλαμβανομένης 1 απόφασης που αφορούσε σε καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης, 6 αποφάσεων που αφορούσαν τόσο σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης όσο και σε κάθετες συμπράξεις και 1 απόφασης που αφορούσε τόσο σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης όσο και σε οριζόντια σύμπραξη), 23 υποθέσεις οριζοντίων συμπράξεων και 14 αποφάσεις καθέτων συμπράξεων.

Από τις αποφάσεις οριζόντιων συμπράξεων το όφελος για τον καταναλωτή, από το 2002 έως το 2020, ήταν 1,754 δισ. ευρώ, στα 482 εκατ. ευρώ από τις αποφάσεις κάθετων συμπράξεων και στα 394 εκατ. ευρώ από τις αποφάσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.

Οι εν λόγω εκτιμήσεις δε λαμβάνουν υπόψη το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των αποφάσεων της Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς αυτό δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί, όπως αναφέρει στην έκθεση της.

Πως γίνεται ο υπολογισμός

Για τον υπολογισμό του εκτιμώμενου πλεονάσματος του καταναλωτή που προκύπτει από κάθε απόφαση της αρχής ανταγωνισμού, πραγματοποιείται εκτίμηση των ακόλουθων μεγεθών:

  • του μεγέθους του επηρεαζόμενου από την απόφαση κύκλου εργασιών,
  • της αποφυγής της αύξησης των τιμών λόγω της παρέμβασης της Ε.Α. και
  • της αναμενόμενης διάρκειας της αύξησης των τιμών, ελλείψει της παρέμβασης-απόφασης της Ε.Α., ενώ το εκτιμώμενο πλεόνασμα του καταναλωτή προκύπτει ως το γινόμενο των ανωτέρω τριών παραγόντων.

Για τις υποθέσεις συμπράξεων και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, η εκτίμηση των μεγεθών πραγματοποιείται ως εξής:

  • ως επηρεαζόμενος από την απόφαση κύκλος εργασιών λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών (ex-ante) των υπό έρευνα επιχειρήσεων στην επηρεαζόμενη (-ες) αγορά (-ες),
  • ως αναμενόμενη επίπτωση στις τιμές, ελλείψει της παρέμβασης – απόφασης της Ε.Α. λαμβάνεται υπόψη υποθετικό ποσοστό αύξησης ύψους 10% σε περιπτώσεις συμπράξεων και 5% σε περιπτώσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης,
  • ως αναμενόμενη διάρκεια της αύξησης των τιμών, ελλείψει της παρέμβασης-απόφασης, λαμβάνεται υπόψη, ως υποθετικό μέγεθος, χρονικό διάστημα 3 ετών.

Αλεξάνδρα Γκίτση – [email protected]

Πηγή: euro2day.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged