Η Χαρά Καφαντάρη στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη των Επιτροπών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καλλιεργητικά
Μοιραστείτε το:

«Η Χαρά Καφαντάρη στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη των Επιτροπών Γεωργίας των Κοινοβουλίων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Βουκουρέστι.»

Η Χαρά Καφαντάρη Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής της Βουλής Παραγωγής και Εμπορίου, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β Αθήνας συμμετείχε στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη των Επιτροπών Γεωργίας των Κοινοβουλίων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, Βουκουρέστι, στις 19 και 20 Μαρτίου.

Στη διαδικασία της συνδιάσκεψης τοποθετήθηκε σχετικά με τη νέα ΚΑΠ και τον προϋπολογισμό της καθώς και την ευφυή γεωργία και την ανάγκη στήριξης νέων αγροτών.

Αφού επεσήμανε ότι η διακοινοβουλευτική συνάντηση είναι πραγματικά καθοριστική, όπως και ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στη διαμόρφωση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Συγκεκριμένα τόνισε:

Την ανάγκη διατήρησης μιας κοινής και ολοκληρωμένης γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα γεωργικά εισοδήματα, η κοινωνική συνοχή, η περιφερειακή ανάπτυξη η προστασία του περιβάλλοντος και οι καταναλωτές, επισημαίνοντας την διαφωνία της χώρας μας με τη μείωση της χρηματοδότησης της ΚΓΠ. Η κυβέρνησή μας πιστεύει ότι η χρηματοδότηση των Άμεσων Πληρωμών θα πρέπει να επικεντρωθεί σε μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, νέους που επιθυμούν να εισέλθουν στην “γεωργική οικονομία” και σε εκείνους με χαμηλά εισοδήματα. Εξάλλου, η Ελλάδα με τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της, πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά από άλλες χώρες της ΕΕ, στη διαμόρφωση πολιτικών.

Το μνημόνιο που υπογράφηκε τον Μάιο του 2018 από την Ελλάδα, τη Φινλανδία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία και υποστηρίχθηκε από άλλες 8 χώρες ζητά αύξηση του προϋπολογισμού της ΚΓΠ ώστε να φθάσει τουλάχιστον στα τρέχοντα επίπεδα. Τυχόν μελλοντικές περικοπές δαπανών για τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ θα θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών γεωργικών μονάδων.

Επειδή η ΚΑΠ δεν είναι μόνο χρηματοδοτικό εργαλεία αλλά και εργαλείο άσκησης νέων πρωτοπόρων πολιτικών, αναφέρθηκε στην “Ευφυή Γεωργία” και στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και στον στόχο της χώρας μας για τη μετάβαση του ελληνικού γεωργικού τομέα και της γεωργικής παραγωγής, από την παραδοσιακή καλλιέργεια στις σύγχρονες μεθόδους, με την εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών αφού η ευφυής εφαρμογή της γεωργίας, όπου και εφαρμόζεται, έχει οδηγήσει σε μείωση του κόστους κατά 45% για τους αγρότες.

Επεσήμανε τη ζωτική σημασία της ορθολογική διαχείρισης των υδάτινων πόρων, της μείωσης των φυτοφαρμάκων και την προστασία της παραδοσιακής γεωργίας προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η  ασφάλεια των γεωργικών προϊόντων. Οι νέες συνθήκες και η ανάγκη προσαρμογής στην πρόκληση της παγκόσμιας αλλαγής του κλίματος, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ποσότητα του νερού, θέτουν νέες προτεραιότητες.

Ο πρωτογενής γεωργικός τομέας που λαμβάνει υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και της ανάπτυξης της ΕΕ και της Ελλάδας.

Μοιραστείτε το:
Tagged