Επιλογή νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης – Τα Ονόματα των Μελών των 4 Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής

Υπουργείο Παιδείας
Μοιραστείτε το:

Τέσσερα Περιφερειακά Συμβούλια συγκρότησε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, τα οποία θα αναλάβουν το έργο της   επιλογής των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δείτε  το που έχουν την έδρα τους και τα ονόματα που τα συγκροτούν.…..

Το Α’ Συμβούλιο

Έχει έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα το κεντρικό κτήριο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής και Στερεάς Ελλάδας

 1. Σιασιάκος Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Οικονόμου Κωνσταντίνο, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.
 2. Κουτούζης Εμμανουήλ, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Αργυροπούλου Αικατερίνη, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.
 3. Καλδή Σταυρούλα, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Καλογήρου Γεωργία, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.
 4. Φουντοπούλου Μαρία-Ζωή, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Φωτεινό Δημήτριο, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.
 5. Δασκαλογιάννης Γεώργιος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμμάτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Μπενιάτα Ελένη, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Το B’ Συμβούλιο

Έχει έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα το κεντρικό κτήριο του Ι.Ε.Π. και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Πελοποννήσου

 1. Μαυρομούστακου Ήβη-Αγγελική, Σύμβουλος Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά της την Λαχάνου Ευαγγελία, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.
 2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Μιχάλη Αθανάσιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.
 3. Ανδρεαδάκης Νικόλαος, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Μαμούρα Μαρία , μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α. 4. Μαγουλά Ευγενία, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α. , ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Παναγιωτόπουλο Γεώργιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών.
 4. Παπαδανιήλ Μαρία, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Οικονομόπουλο Δημήτριο, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Το Γ’ Συμβούλιο

Έχει έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα το 2ο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων

 1. Σακέλλης Ιωάννης, Σύμβουλος Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Διέλλα Γεώργιο, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.
 2. Αναστασίου Σοφία, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Παρθένη Χρήστο, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.
 3. Σταμάτης Παναγιώτης, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Καλαμάκη Διονύσιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.
 4. Σακελλαρίου Μαρία, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Παπακωνσταντίνου Αντιγόνη-Άλμπα, μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.
 5. Πασσάς Παναγιώτης, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Ευρωπαϊκών Θεμάτων Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Μαρούγκα Καλομοίρα, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το Δ’ Συμβούλιο

Έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα το κεντρικό κτήριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονία

 1. Ρέπα Βασιλική, Σύμβουλος Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή της τον Δραγώνα Γεράσιμο, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.
 2. Ιορδανίδης Γεώργιος, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Γιαννακουδάκη Παναγιώτη , μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ.
 3. Μητροπούλου Βασιλική, μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Τσορμπατζούδη Χαράλαμπο, μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ.
 4. Μπίκος Κωνσταντίνος, μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Νικολάου Σουζάννα – Μαρία, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 5. Τσαχαλάς Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Χρήστου Ιωάννα, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Μοιραστείτε το:
Tagged