Εντάξεις Εκπαιδευτικών στους νέους Κλάδους: Τα Οξύμωρα και η Αποδοχή Παράνομων Μετατάξεων, Διαθέσεων και απόδοσης «Οργανικότητας» !!!

Επαγγελματική
Μοιραστείτε το:
Τα Οξύμωρα και η Αποδοχή Παράνομων Μετατάξεων, Διαθέσεων και απόδοσης «Οργανικότητας» !!!

Ευθύνη των Δ/ντών Εκπ/σης, με τις Εντάξεις στους νέους κλάδους, παράνομες και παράτυπες μετατάξεις εκπαιδευτικών νομιμοποιούνται, παράνομες τοποθετήσεις και διαθέσεις βγήκαν στην επιφάνεια, παράνομες αποδόσεις «οργανικότητας» αφήνονται ως έχουν, ενώ «τιμωρούνται» όσοι πλέον δεν έχουν μπάρμπα στην «Κορώνη» του σήμερα, χάνοντας κλάδους και οργανικές θέσεις…

—————————

Οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, όλης της χώρας η μία μετά την άλλη ανάρτησαν ή αναρτούν στις ιστοσελίδες τους, τις Εντάξεις των εκπαιδευτικών στους νέους ενιαίους Κλάδους, που μόλις πρόσφατα νομοθετήθηκαν.

Στην πλειονότητά τους και ειδικότερα  για τους εκπαιδευτικούς «γενικής παιδείας», δασκάλους, νηπιαγωγούς, κλπ, πρόκειται για τυπική διαδικασία. Το ίδιο συμβαίνει και για τους εκπαιδευτικούς επαγγελματικών και τεχνολογικών μαθημάτων, που εξ’ αρχής είχαν διορισθεί στον κλάδο προέλευσής τους.

Υπάρχει, όμως, μία ιδιαίτερη κατηγορία εκπαιδευτικών, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου τους απέκτησαν Πτυχίο ανώτερης κατηγορίας ΠΕ, κάτι όχι κακό, ίσα, ίσα που τους αξίζουν συγχαρητήρια γι’ αυτό…

Δυστυχώς, όμως, γι’ αυτούς η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών «κλαδικών» προσόντων τους, δηλαδή το «πέρασμα» από τον κατώτερο κλάδο με τον οποίο διορίσθηκαν, στον ανώτερο που αντιστοιχεί με το νέο Πτυχίο που απέκτησαν, είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μία ιδιαίτερη και πολύπλοκη διαδικασία.

Κι αυτό γιατί ο νόμος προβλέπει για την μετάταξή τους, στον ανώτερο κλάδο που αντιστοιχεί στο αποκτηθέν πτυχίο, μία σειρά προϋποθέσεις που πέραν των άλλων εξαρτώνται και από την υπηρεσιακή θέση των άλλων εκπαιδευτικών, προκειμένου να μην διαρραγεί η οργανικότητα και η «αρχαιότητα» όσων διορίσθηκαν εξ’ αρχής με τον κλάδο που αντιστοιχεί το νέο πτυχίο αυτών που θέλουν την μετάβαση από τον κατώτερο που κατέχουν στον ανώτερο…

Οι «παράνομες μετατάξεις»…

Εντάξεις Εκπαιδευτικών στους νέους Κλάδους

Στην δεκαετία του ’90, το Υπουργείο Παιδείας, θέλοντας να επιβραβεύσει την προσπάθεια, όλων των εκπαιδευτικών που απέκτησαν ανώτερο πτυχίο, αλλά λόγο των περιορισμών της νομοθεσίας δεν μπορούσαν να μεταταγούν στον κλάδο που αντιστοιχούσε σ’ αυτόν, είχε νομοθετήσει (ν. 2170 αν δεν κάνουμε λάθος) την δημιουργία «προσωποπαγών» θέσεων στον κλάδο αυτό, στον οποίο μπορούσαν να καταταγούν όλοι όσοι απέκτησαν ανώτερο πτυχίο μετά τον διορισμό τους.

Η «προσωποπαγής» θέση στον ανώτερο κλάδο, με βάση το νέο πτυχίο τους, προσέφερε σ’ αυτούς που την καταλάμβαναν, -π.χ. κλάδος ΤΕ ή ΠΕ-, μισθολογική ισότητα και εξέλιξη με τους εκπαιδευτικούς που εξ’ αρχής είχαν διορισθεί στον ίδιο κλάδο, χωρίς όμως την οργανικότητα της μισθολογικής θέσης τους στον ίδιο κλάδο, όμως, η υπηρεσιακή εκπαιδευτική θέση τους συνέχιζε και συνεχίζει  να ακολουθεί τον κλάδο προέλευσής και διορισμού τους, -π.χ. τον ΔΕ ή ΤΕ-, κλάδο που διατηρούν και την οργανικότητα και αρχαιότητα της θέσης τους.

Παράλληλα, ίσχυε και ισχύει το γεγονός ότι οι ίδιοι έχουν το δικαίωμα να μεταταγούν οργανικά πλέον στον ανώτερο κλάδο στον οποίο έχουν, όπως προαναφέρθηκε ενταχθεί μισθολογικά, με τη παράμετρο ότι η αρχαιότητά τους στην νέα οργανική θέση που καταλαμβάνουν, αρχίζει από τον χρόνο μετάταξής τους και όχι από τον χρόνο διορισμού τους στον κατώτερο κλάδο προέλευσής τους.

Ακόμη για όσους κατείχαν ή κατέχουν «προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις» σε ένα κλάδο, ο νόμος ορίζει ότι μπορούν να λαμβάνουν αναθέσεις μαθημάτων κατά τα οριζόμενα στον συγκεκριμένο κλάδο, υπό την προϋπόθεση ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν μπορεί να καλυφθεί από τους υπηρετούντες στην σχολική μονάδα με κανονική οργανική θέση στον συγκεκριμένο κλάδο. Κατά τα άλλα, οι αναθέσεις μαθημάτων σ’ αυτούς γίνεται υποχρεωτικά με βάση τα όσα ορίζονται για τον κλάδο προέλευσής τους, π.χ. ΤΕ.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η νομοθεσία απαγορεύει ρητά, τη διάθεση, τοποθέτηση ή μετάθεση από σχολείο σε σχολείο ή Περιφέρεια σε Περιφέρεια, εκπαιδευτικών αυτής της κατηγορίας με τον Κλάδο της «προσωρινής προσωποπαγούς» θέσης τους…

Οι μεθοδεύσεις του «συστήματος»…

Σε πολλές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, υπήρξε κατά το παρελθόν, σωρεία σιωπηλών παράτυπων ή αν θέλετε παράνομων διαθέσεων, τοποθετήσεων ή ακόμη και μεταθέσεων σε οργανικές θέσεις, εκπαιδευτικών που κατείχαν «προσωρινές προσωποπαγείς» θέσεις σε οργανικές, χωρίς αυτοί να έχουν κάνει την προβλεπόμενη από το νόμο «μετάταξη» σε κανονική οργανική θέση…

Το «κόλπο», όπως έχει αναφέρει η στήλη σε παλαιότερο σημείωμά της, ήταν απλό και ιδιοφυές, προσαρμοσμένο κατά περίπτωση και «προσόντα» του ενδιαφερόμενου «δικαιούχου»…

α) Τα οικεία ΠΥΣΔΕ, σε «αγαστή» εν γνώση ή «εν άγνοια» συνεργασία των εκάστοτε αιρετών, αρχικά και αμέσως μετά την μετάθεση ή διορισμό του «δικαιούχου», -που ως γνωστόν δεν γίνεται σε σχολική μονάδα αλλά πάντα στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης-, τον τοποθετούσαν, με τον κλάδο διορισμού τους, κάθε σχολικό έτος σε διαφορετική σχολική μονάδα, τοποθετήσεις που μπορούσαν να φθάσουν έως και τις τέσσερεις σε διαδοχικά σχολεία, προκειμένου να  χαθούν τα «ίχνη» του από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου στόχου.

Στην τελική φάση της διαδικασίας, ο «δικαιούχος» εκπαιδευτικός τοποθετούνταν στο σχολείου που επιθυμούσε (εξ αρχής σχολείο στόχος) και στον κλάδο στον οποίο κατείχε την «προσωρινή προσωποπαγή θέση», χωρίς, όμως, να υπάρχει καμία αναφορά σ’ αυτή.

Σε δεύτερη φάση κι ανάλογα με τις «ανάγκες» και επιθυμίες του «δικαιούχου» εκπαιδευτικού, το σύστημα τον τοποθετούσε ή τον μετέθετε σε άλλη σχολική μονάδα ή Περιφέρεια, ως έχοντα κανονική οργανική θέση, με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος να έχει λάβει ατύπως και παρανόμως οργανική «μετάταξη».

β) Στην δεύτερη περίπτωση, τα πράγματα ήταν ποιο απλά. Ο «δικαιούχος» τοποθετούνταν, από τα οικεία ΠΥΣΔΕ, σε άλλο τύπο σχολείο, απ’ αυτό που διορίσθηκε με το κατώτερο πτυχίο, στο οποίο οι προβλεπόμενες  αναθέσεις ήταν μόνο για το Πτυχίο της «προσωρινής προσωποπαγούς θέσης» που κατείχε… Με τον τρόπο αυτό, αρκετοί ΤΕ ή ακόμη και ΔΕ βρήκαν και κατέλαβαν «πλασματικά» και παράνομα οργανικές θέσεις σαν ΠΕ στα Γυμνάσια, αν και είχαν διορισθεί με τα αρχικά πτυχία τους στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΛ,ΤΕΣ,ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ).

Τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα… (και τα δύο από τη Δυτική Αθήνα)

1ο Παράδειγμα: Εκπαιδευτικός με πτυχίο ΤΕ.06 (Τεχνικός Οχημάτων), διορίσθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’2000, σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Δυτικής Αθήνας, έχοντας, όμως ήδη αποκτήσει ανώτερο Πτυχίο ΤΕΙ (ΠΕ 18). Ο συγκεκριμένος μάλιστα δεν μπόρεσε, λόγο λήξης ισχύος του σχετικού νόμου να αποκτήσει «προσωρινή προσωποπαγή θέση» στον νέο κλάδο.

Με απόφαση του οικείου ΠΥΣΔΕ, τοποθετήθηκε με διάθεση, την πρώτη φορά σε σχολείο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως ΤΕ.02 (Μηχανολόγος), το επόμενο σχολικό έτος σε άλλη σχολική μονάδα (ΤΕΛ), ως ΤΕ.06 (Τεχνικός Οχημάτων) και για τρίτο συνεχές έτος πάλι σε άλλο σχολείο ως ΤΕ.02 (Μηχανολόγος).

Το τέταρτο  σχολικό έτος τοποθετήθηκε με «οργανική» θέση σε νεοϊδρυθείσα σχολικά μονάδα (ΕΠΑΣ) ως ΠΕ17 χωρίς να έχει κάνει μετάταξη και παρότι το ανώτερο πτυχίο που κατείχε ήταν ΠΕ 18

Λία χρόνια αργότερα, λόγο κατάργησης της σχολικής μονάδας (ΕΠΑΣ), τοποθετείτε κατά προτεραιότητα σε εσπερινό ΕΠΑΛ της ίδιας εκπαιδευτικής Περιφέρειας, με οργανική θέση ως ΠΕ 17 ή ΠΕ 18 (υπάρχει προς το παρόν σύγχυση γι’ αυτό), παρότι στην συγκεκριμένη σχολική μονάδα δεν υπάρχει καμία τεχνική ειδικότητα και οι προβλεπόμενες διδακτικές ώρες των μαθημάτων που μπορούσε να λάβει με ανάθεση δεν υπερέβαιναν τις 8, στοιχείο που δεν επέτρεπε κατά νόμο την τοποθέτησή εκπαιδευτικού με αυτό/ους τον κλάδο/ους…

2ο Παράδειγμα: Εκπαιδευτικός με πτυχίο ΤΕ.02 και έχοντας ήδη αποκτήσει Πτυχίο ΠΕ 17, διορίζεται σε εκπαιδευτική περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Στον δεύτερο χρόνο της θητείας του, αν και δεν προβλέπετε από το νόμο, μετατίθεται σε εκπαιδευτική Περιφέρεια της Δυτικής Αθήνας, στην οποία με απόφαση του οικείου ΠΥΣΔΕ τοποθετείται σε σχολική μονάδα, πάλι της επαγγελματικής ως ΤΕ.02.

Το επόμενο σχολικό έτος και έχοντας αποκτήσει με μισθολογική μετάταξη «προσωρινή προσωποπαγή θέση» στον κλάδο ΠΕ 17, τοποθετείτε σε άλλη σχολική μονάδα (ΤΕΛ, σήμερα ΕΠΑΛ) στην οποία λαμβάνει αναθέσεις μαθημάτων αποκλειστικά του κλάδου ΠΕ 17 και όχι του κλάδου ΤΕ 02 της οργανικής θέσης της.

Το 2015, ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός, με απόφαση του οικείου ΠΥΣΔΕ τοποθετείται σε άλλο τύπο σχολείου, με οργανική πλέον θέση στον κλάδο ΠΕ 17 , χωρίς βέβαια να έχει κάνει κανονική μετάταξη απόκτησης της «οργανικότητας» στον συγκεκριμένο κλάδο

Για την  ιστορία, η συγκεκριμένη τοποθέτηση ακυρώθηκε ως παράτυπη, -δεν είχε προκηρυχθεί η θέση τοποθέτησής του στο Γυμνάσιο, αλλά έγινε κρυφίως-, έκτοτε, όμως, ο ίδιος υπηρετεί στην προηγούμενη θέση του στον κλάδο ΠΕ 17 πλέον, χωρίς καμία πλέον αμφισβήτηση της πλασματικής «οργανικότητάς» του.

3ο παράδειγμα: Εκπαιδευτικός κλάδου ΤΕ Ηλεκτρονικών και με «προσωρινή προσωποπαγή θέση» στον αντίστοιχο κλάδο ΠΕ 17, μετατίθεται σε εκπαιδευτική περιφέρεια της δυτικής Αθήνας με οργανική θέση στον κλάδο ΤΕ.

Τοποθετείται σε σχολική μονάδα (ΕΠΑΛ) από το οικείο ΠΥΣΔΕ, ως ΤΕ και για αρκετά σχολικά έτη, αναλαμβάνει με ανάθεση τα προβλεπόμενα για το κλάδο του εργαστηριακά μαθήματα, αποσπασμένος κατά τα προβλεπόμενα στο οικείο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (ΣΕΚ και σήμερα ΕΚ).

Πριν 10 περίπου έτη, λόγο δημιουργίας νέας σχολικής μονάδας (ΕΠΑΛ) στον δήμο που λειτουργούσε το παλιό σχολείο του εκπαιδευτικού, ο Τομέας της ειδικότητάς του μεταφέρεται  στο νεοϊδρυθέν σχολείο και  ως φυσική συνέπεια και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σ’ αυτόν. Στο νέο σχολείο, ο αναφερόμενος στο παράδειγμα εκπαιδευτικός, τοποθετείται πλέον, -με απόφαση του οικείου ΠΥΣΔΕ, με οργανική θέση  στον κλάδο ΠΕ 17, χωρίς να έχει κάνει, όμως, νόμιμη μετάταξη για την απόκτηση οργανικότητας σ’ αυτόν…

Πρόσφατα, μάλιστα, υπήρξε σχετικό επεισόδιο  στη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων, της σχολικής μονάδας που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, μεταξύ αυτού και του διευθυντή του, για την οργανικότητα της θέσης του, με τον δεύτερο να αναφέρει ότι δεν έχει οργανική θέση και τον πρώτο να εκτοξεύει την έμμεση απειλή «συμβουλεύσου πρώτα δικηγόρο»…

Τα οξύμωρα της Ένταξης στους νέους κλάδους…

Αν και τα στοιχεία που διαθέτει η στήλη, αφορούν Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της χώρας, για την οικονομία του άρθρου θα αναφερθούμε μόνο στις περιπτώσεις των ποιο πάνω παραδειγμάτων…

α) Με την Πράξη του οικείου ΠΥΣΔΕ, με την οποία εντάχθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής περιφέρειας της Δυτικής Αθήνας, ο εκπαιδευτικός του πρώτου παραδείγματος, κατατάχθηκε στον κλάδο ΤΕ στον οποίο κατέχει οργανική θέση και όχι σε κλάδο ΠΕ.

 • Το οξύμωρο είναι ότι η Πράξη τοποθέτησής του ως ΠΕ στο σχολείο που πλέον υπηρετεί, δεν ανακλήθηκε και συνεχίζει να διδάσκει κατ’ ανάθεση τα μαθήματα του δευτέρου κλάδου. Να επισημανθεί ότι σαν ΤΕ θα πρέπει να καθορισθεί ως υπεράριθμος για την συγκεκριμένη σχολική μονάδα, κι αυτό γιατί δεν υπάρχει Τομέας στο σχολείο στον οποίο μπορεί να ενταχθεί ως ΤΕ, ούτε μαθήματα που μπορούν να του ανατεθούν…
 • Το ίδιο συνέβη και για ένα ικανό αριθμό εκπαιδευτικών που διαβιούσαν υπηρεσιακά με τον ίδιο τρόπο, που επανήλθαν και επίσημα στον κλάδο διορισμού τους…

β) Ο εκπαιδευτικός του δεύτερου παραδείγματος, φαίνεται ότι «διέλαθε» της προσοχής του οικείου ΠΥΣΔΕ και εντάχθηκε στους νέους ενοποιημένους κλάδους, στον κάδο που φαινομενικά υπηρετεί σήμερα με την πλασματική και παρανόμως αποκτηθείσα «οργανική» θέση του…

γ) Ο εκπαιδευτικός του τρίτου παραδείγματος φαίνεται ότι «διέλαθε» κι αυτός της προσοχής του οικείου ΠΥΣΔΕ και εντάχθηκε στους νέους ενοποιημένους κλάδους, στον κάδο που φαινομενικά υπηρετεί σήμερα με την πλασματική και παρανόμως αποκτηθείσα «οργανική» θέση του…

Τέλος αν αναφερθεί, ότι υπάρχει ικανός αριθμός αυτής της κατηγορίας των εκπαιδευτικών που κατέλαβαν λάθρα και σε βάρος όλων όσων είχαν τα νόμιμα προσόντα, οργανικές θέσεις που «καλύπτονται» από το σύστημα, ορισμένοι μάλιστα διαισθανόμενοι άγνωστους κινδύνους, προετοιμάζονται για συνταξιοδότηση, έστω και με μειωμένη σύνταξη…

Το σύστημα και ποιοι το απαρτίζουν…

 • Το «σύστημα» των παράνομων μετατάξεων, μη νόμιμης απόδοσης οργανικότητας και Ένταξης στους νέους ενοποιημένους εκπαιδευτικούς κλάδους, καλά κρατεί…  
 • Υπεύθυνοι και «συνειδητοί» ή «ασυνείδητοι» συνεργοί, οι διοικητικές υπηρεσίες των  οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και κυρίως τα μέλη των ΠΥΣΔΕ…
 • Οι διοικητικές υπηρεσίες, οφείλουν με βάση το καθηκοντολόγιο τους να ελέγχουν σε απόλυτο βαθμό τους υπηρεσιακούς φακέλους των εκπαιδευτικών και να αναφέρουν, μέσα από τα πιστοποιητικά υπηρεσιακής ανέλιξης τα πλήρη και αληθή στοιχεία για τον καθένα, στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και στα μέλη του οικείου ΠΥΣΔΕ που αποφασίζουν…
 • Συνήθως, εκεί «λειτουργούν» και οι «ποντικοί» για τους εκπαιδευτικούς που τυγχάνουν «ιδιαίτερης» αντιμετώπισης. Στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου αυτών των εκπαιδευτικών, είτε παραλείπονται, είτε τεχνηέντως αφαιρούνται, κυρίως αυτό συμβαίνει στα ΠΥΣΔΕ μετάθεσης που στέλνουν ελλιπή στοιχεία στο ΠΥΣΔΕ υποδοχής του «ευνοούμενου» εκπαιδευτικού.
 • Από την άλλη, τα μέλη του κάθε ΠΥΣΔΕ, συνήθως επαφίενται στην ορθότητα και πιστότητα των εισηγήσεων που κάνουν οι διοικητικές υπηρεσίες, επικαλούμενα το φόρτο εργασίας που απαιτείται να κάνουν τα ίδια τους κατά νόμο ελέγχους των θεμάτων για τα οποία ψηφίζουν και αποφασίζουν…
 • Ο νόμος, όμως είναι ρητός και την απόλυτη ευθύνη για ότι αποφασίζουν την έχουν τα μέλη του ΠΥΣΔΕ. Αυτό επιμετρά και ο αρμόδιος εισαγγελέας, όταν κάποια πράξη τους φθάνει στα ποινικά και όχι μόνο δικαστήρια…

Επιμύθιο…

 • «Αν δεν βρέξεις κώλο δεν τρως ψάρι…» λέει ο λαός… Συνεπώς συν Αθηνά και χείρα κίνει… Με απλά λόγια, όποιος αισθάνεται ότι αδικείται, θα πρέπει να αναζητήσει τη γνώση, -όλα τα στοιχεία πλέον είναι διαθέσιμα κατά νόμο σε κάθε ενδιαφερόμενο-, και να ακολουθήσει το μονοπάτι της δικαίωσης. Μια απλή προσφυγή είναι…
 • Ευθύνη των Δ/ντών Εκπ/σης, με τις Εντάξεις στους νέους κλάδους, παράνομες και παράτυπες μετατάξεις εκπαιδευτικών νομιμοποιούνται, παράνομες τοποθετήσεις και διαθέσεις βγήκαν στην επιφάνεια, παράνομες αποδόσεις «οργανικότητας» αφήνονται ως έχουν, ενώ «τιμωρούνται» όσοι πλέον δεν έχουν μπάρμπα στην «Κορώνη» του σήμερα, χάνοντας κλάδους και οργανικές θέσεις…
 • Κατά τα άλλα, όποιος διαθέτει μπάρμπα στην Κορώνη, έστω και «ποντικό», μπορεί να τακτοποιείται όπως του αρέσει…Η νομιμότητα χάνεται στο χάος και τα «ιδιαίτερα παιδιά» διάγουν την πορεία τους πέραν  από το νόμο, την συναδελφικότητα και τη δικαιοσύνη…
 • Ήταν και είναι «ιδιαίτεροι» κι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, εκτός βέβαια, αν κάποια στιγμή επέμβει η ΤΥΦΛΗ ΘΕΑ…
 • Για τους «ποντικούς», όμως, θα πούμε ότι αυτοί πάντα υπήρχαν και θα συνεχίζουν να υπάρχουν, έστω κι αν οι Προϊστάμενοί τους θεωρούνται και είναι αγωνιστές της νομιμότητας… Συνήθως βέβαια οι τελευταίοι είναι και τα «κορόιδα» της υπόθεσης… αφού όλα γίνονται επ’ ονοματί τους…
 • Έτσι δεν είναι κύριε Θανάση μας, κύριε Νίκο μας και κύριε Παναγιώτη μας… Ποιοι είναι αυτοί; Οι ίδιοι ξέρουν…

«Διογένης ο Κρατών και τον Φανόν»

Vukentra.com

Μοιραστείτε το:
Tagged