ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Τα κατά συρροή ψεύδη και οι παραπλανητικές απαντήσεις σε «στημένες» ερωτήσεις από τους «άρχοντες των σκουπιδιών»

Αττική Φυλή
Μοιραστείτε το:

Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ανασκευάζει

«Σανίδα σωτηρίας» αναζητούν εναγωνίως οι «άρχοντες των σκουπιδιών» της Αττικής, ιδιαίτερα το τοξικό δίδυμο της Φυλής Παππούς – Μπουραΐμης, καθώς αντιλαμβάνονται ότι είναι πλήρως εκτεθειμένοι στην κοινωνία της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής και καθώς οι αντιδράσεις διευρύνονται. Στην προσπάθειά τους αυτή και προκειμένου να συγκροτήσουν μια στοιχειώδη επιχειρηματολογία, καταφεύγουν σε σπασμωδικές ενέργειες, με σκοπό να παραπλανήσουν και να συγκαλύψουν την ενεργή συμμετοχή τους στα σχέδια της επέκτασης και της διαιώνισης της λειτουργίας της εγκατάστασης στη Φυλή, για τα επόμενα τριάντα (30) χρόνια, αλλά και τις βαρύτατες ευθύνες τους για όσα έχουν προηγηθεί (απόκρυψη μελετών, διαγωνισμοί για επέκταση του ΕΜΑΚ και για κατασκευή νέων ΧΥΤΑ, ανοχή στην κατασκευή νέου εργοστασίου επεξεργασίας και καύσης κ.ά.)

Κραυγαλέο δείγμα αυτής της πρακτικής είναι και η υπαγορευμένη «έρευνα» της ιστοσελίδας  ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ, γνωστής για τις ειδικές σχέσεις της με τον κ. Δ. Μπουραΐμη -τελευταία και με τον κ. Παππού-, με τίτλο «Τι συμβαίνει με το ΧΥΤΑ Φυλής και τη διαχείριση απορριμμάτων; Όλη η αλήθεια σε 10 ερωτήσεις – απαντήσεις». Στο κείμενο αυτό, πέρα από τις γενικότητες για την ανάγκη ορθής διαχείρισης των αποβλήτων, επιχειρείται το «ξέπλυμα» των ευθυνών του συγκεκριμένου διδύμου, μέσα από μια σειρά ανακρίβειες και από μια «θολή» παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου οι ΧΥΤΑ μπερδεύονται με τις ΟΕΔΑ (ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων) και η αρχική εγκατάσταση των Α. Λιοσίων με τη διακριτή εγκατάσταση της Φυλής. Έκδηλη είναι η προσπάθεια να εμφανιστεί ότι δεν υπάρχει επέκταση της εγκατάστασης και ότι η λειτουργία της, τουλάχιστον μέχρι το 2024, είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με το τι ακριβώς συμβαίνει στην εγκατάσταση στη Φυλή, για να μπορούν να γίνουν κατανοητές οι λαθροχειρίες που περιλαμβάνει η συγκεκριμένη «έρευνα».

Α. Τι περιλαμβάνει η εγκατάσταση στη Φυλή;

Η εγκατάσταση στη Φυλή αποτελείται από τις εξής τρεις (3) διακριτές περιοχές, οι οποίες έχουν χωροθετηθεί και αδειοδοτηθεί με ξεχωριστές, αυτόνομες διαδικασίες. (χάρτης 1: γενική άποψη της εγκατάστασης στη Φυλή)

α) την ΟΕΔΑ Α. Λιοσίων

β) την ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής (Φυλής)

γ) την περιοχή της λεγόμενης γ΄ φάσης

Κάθε μία από τις συγκεκριμένες τρεις περιοχές περιλαμβάνει: (χάρτης 2: βασικές δραστηριότητες στην εγκατάσταση στη Φυλή)

ΟΕΔΑ Α. Λιοσίων

Περιλαμβάνει την παλιά χωματερή (ΧΔΑ), το ΧΥΤΑ Ι Α. Λιοσίων, το ΧΥΤΑ ΙΙ Α. Λιοσίων, το εργοστάσιο επεξεργασίας ΕΜΑΚ, τον αποτεφρωτήρα επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων, τη μονάδα καύσης του βιοαερίου και την πρώτη μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων. Η προέγκριση της χωροθέτησης της ΟΕΔΑ έγινε με την 2893/1067/4-2-97 απόφαση υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Σύμφωνα με τοπογραφικό διάγραμμα του ΕΔΣΝΑ, με ημερομηνία Μάρτης 2010, η επιφάνεια της ΟΕΔΑ Α. Λιοσίων είναι 1.824,393 στρέμματα και ορίζεται με τις συντεταγμένες 112 σημείων.

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΧΥΤΑ (Ι και ΙΙ) Α. Λιοσίων και του αποτεφρωτήρα έγινε το 1997 (με ξεχωριστές αποφάσεις) και του ΕΜΑΚ και της μονάδας καύσης βιοαερίου το 1999, επίσης με ξεχωριστές αποφάσεις. Η ισχύς της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων παρατάθηκε μέχρι 31/12/2008, προκειμένου να γίνουν τα έργα αποκατάστασης. Πρακτικά, η ταφή σκουπιδιών στο ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων είχε σταματήσει αρκετά νωρίτερα.

Η αναφορά στο ν. 2742/1999 και στο ΧΥΤΑ Φυλής, που δήθεν αυτός οριοθετεί, είναι απολύτως ανακριβής και άσχετη και μόνο για δημιουργία σύγχυσης χρησιμοποιείται. ΧΥΤΑ Φυλής δεν υπήρχε το 1999 και ο νόμος αυτό που έκανε ήταν να προσδιορίσει την περιοχή Ε του όρους Αιγάλεω, που απεντάσσεται από το καθεστώς προστασίας, για να χρησιμοποιηθεί για επεξεργασία απορριμμάτων και όχι για να προσδιορίσει την ΟΕΔΑ ή το ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων. (για να δείτε την απόφαση που «ξεψχνά» ο κος Μπουραϊμης κάντε κλικ εδώ).

Απολύτως ψευδής είναι και ο ισχυρισμός ότι ο ν. 3164/2003 αναφέρεται σε θέματα αποκατάστασης και μεταφροντίδας του ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων. Ο συγκεκριμένος νόμος, στο άρθρο 33, προσδιορίζει ποιες (νέες) περιοχές θεωρούνται κατάλληλες για την εγκατάσταση υποδομών διαχείρισης αποβλήτων. Ανάμεσα σε αυτές και την περιοχή της ΟΕΔΑ Φυλής και της γ΄ φάσης. Η αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων αποτελεί αντικείμενο των αποφάσεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως. Στην ΟΕΔΑ Α. Λιοσίων δεν υπάρχει χώρος που δεν είναι αποκατεστημένος, πέρα από το χώρο που καταλαμβάνουν οι άλλες εγκαταστάσεις  (ΕΜΑΚ, αποτεφρωτήρας κλπ.), όπως προσπαθεί να πείσει το συγκεκριμένο δημοσίευμα και οι υποβολείς του.

Η πλήρης αποκατάσταση της ΟΕΔΑ Α. Λιοσίων θα γίνει, μόνο με το οριστικό κλείσιμο της εγκατάστασης στη Φυλή και την απομάκρυνση των μονάδων που «φιλοξενεί», εξαιρουμένων αυτών που θα συνεισφέρουν στην περιβαλλοντική αποκατάσταση.

ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής (Φυλής)

Περιλαμβάνει το ΧΥΤΑ Φυλής (α’  και β΄ φάση), τη δεύτερη μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων και την ιδιωτική μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων της WATT AE (αρχικά ΕΠΑΝΑ ΑΕ). Χωροθετήθηκε (μαζί με την περιοχή της γ’ φάσης), ως περιοχή κατάλληλη για την επεξεργασία αποβλήτων, με το ν. 3164/2003 (άρθρο 33). Η ΟΕΔΑ έχει έκταση 1.005,445 στρέμματα, εκ των οποίων τα 747 στρέμματα καταλαμβάνουν τα κύτταρα ταφής του ΧΥΤΑ. Η υπόλοιπη έκταση αφορά τη μονάδα της WATT, τη μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων, την οδοποιία και τα άλλα υποστηρικτικά έργα (δίκτυα συλλογής ομβρίων και στραγγισμάτων κλπ.). με την τελευταία «προσάρτηση» τμήματος της ΟΕΔΑ Α. Λιοσίων, προκειμένου να δημιουργηθεί το επόμενο κύτταρο ταφής (χάρτης 3), η έκταση της ΟΕΔΑ Φυλής είναι 1.064,617 στρέμματα. (χάρτης 3: επέκταση ΟΕΔΑ Φυλής)

Υπάρχει σοβαρή νομική τεκμηρίωση ότι η περιοχή της ΟΕΔΑ Φυλής ανήκει σε ζώνη του όρους Αιγάλεω η οποία βρίσκεται σε καθεστώς απόλυτης προστασίας, συνεπώς όλες οι χωροθετήσεις που έχουν γίνει είναι παράνομες και καταχρηστικές.

Η μονάδα της WATT AE λειτουργεί σε περιοχή της ΟΕΔΑ Φυλής, στη βάση μιας προκλητικά ευνοϊκής απόφασης του δήμου Φυλής και με την υποστήριξη του φορέα διαχείρισης ΕΣΔΚΝΑ (τώρα ΕΔΣΝΑ). Ξεκίνησε σαν μονάδα ανακύκλωσης και εξελίσσεται σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων με τη στήριξη ΕΔΣΝΑ, περιφέρειας και υπουργείου περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Φυλής λήγει στις 31/12/2020 και της μονάδας της WATT AE στις 19/7/2027.

Γ΄ φάση

Οριοθετήθηκε, ως περιοχή κατάλληλη για επεξεργασία αποβλήτων, με το ν. 3164/2003. Σε αντίθεση με την ΟΕΔΑ Φυλής, δεν έχει περιβαλλοντική αδειοδότηση, πράγμα που σημαίνει πως για να γίνει οτιδήποτε θα χρειαστεί νέα διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Φαντάζει σαν η πιο πιθανή περιοχή για τη δημιουργία των νέων ΧΥΤΑ που έχει εξαγγείλει η διοίκηση Πατούλη. Έχει έκταση, περίπου, 300 στρεμμάτων.

Συνεπώς, η συνολική έκταση της εγκατάστασης στη Φυλή είναι, περίπου, 3.130 στρέμματα.

Β. Υπάρχει επέκταση του ΧΥΤΑ στη Φυλή;

Το δίδυμο της Φυλής, κάνοντας το μαύρο – άσπρο, ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει, ούτε χωρική, ούτε χρονική επέκταση, αφού όλα γίνονται μέσα στις ΟΕΔΑ Α. Λιοσίων και Φυλής και αφού η σύμβαση παραχώρησης της έκτασης -μεταξύ δήμου Φυλής και ΕΔΣΝΑ- λήγει το 2024. Το τι θεωρείται επέκταση, όμως, δεν καθορίζεται από τα παραπάνω στοιχεία, ούτε από την υποκειμενική κρίση των Παππού – Μπουραΐμη. Καθορίζεται από το σχεδιασμό των έργων, τις σχετικές μελέτες, τη φέρουσα ικανότητα της εγκατάστασης, τους κανόνες ασφάλειας, το περιεχόμενο των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και το υφιστάμενο περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), που εγκρίθηκε το Δεκέμβρη του 2016.

Σύμφωνα με το τελευταίο -στην ενότητα για το Δίκτυο διάθεσης υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)- αναφέρεται:

 • Αντιμετώπιση βραχύ – και μεσοπρόθεσμων αναγκών σε χώρους ταφής με αξιοποίηση των δυνατοτήτων στο Χ.Υ.Τ Φυλής, την ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικής ή/και αξιοποίηση ανενεργών λατομείων – μεταλλείων θέσεων που έχει ήδη εγκριθεί η καταλληλότητα τους ως Χ.Υ.Τ.Υ. (Ν. 3164/2003).
 • Δημιουργία δικτύου νέων χώρων διάθεσης υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) για την κάλυψη των μεσο-μακροπρόθεσμων αναγκών (20ετίας). Το δίκτυο των νέων Χ.Υ.Τ.Υ. σχεδιάζεται ανεξάρτητα από την χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας συμμείκτων. [……]
 • Οριστικό κλείσιμο του Χ.Υ.Τ. Φυλής με την άμεση εκπόνηση σχεδίου αποκατάστασής του και ενεργοποίησή του με την έναρξη λειτουργίας των νέων χώρων.

Συνεπώς, οποιοδήποτε έργο ταφής απορριμμάτων δεν είχε περιβαλλοντική αδειοδότηση το Δεκέμβρη του 2020, όχι μόνο αποτελεί επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ, αλλά και πράξη παράνομη και ασύμβατη με το υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ. Στο διάστημα των τελευταίων χρόνων, είχαμε μια σειρά τέτοιων παράνομων έργων, χάρη στα οποία εξακολουθεί να λειτουργεί ο ΧΥΤΑ Φυλής. Τα αναφέρουμε επιγραμματικά, ενώ αποτυπώνονται και στο χάρτη 4:

 1. Επέκταση και εκβάθυνση των κυττάρων Β3-Β6 της β΄ φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής
 2. Πρώτο «πανωσήκωμα» (σκουπίδια πάνω στα σκουπίδια) στην α΄ φάση του ΧΥΤΑ Φυλής
 3. Δεύτερο «πανωσήκωμα» (σκουπίδια πάνω στα σκουπίδια) στην α΄ φάση του ΧΥΤΑ Φυλής
 4. Κατασκευή νέου κυττάρου, με συνοπτικές διαδικασίες, στον ανενεργό ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων
 5. Διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή νέων ΧΥΤΑ, πιθανόν στη γ΄ φάση (χάρτης 4: επεκτάσεις ΧΥΤΑ)

Με βάση τα παραπάνω, το επιχείρημα περί μη χωρικής επέκτασης καταρρέει. Το ίδιο συμβαίνει και με τη χρονική επέκταση, αφού η περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων έχει λήξει το 2008 και αυτή του ΧΥΤΑ Φυλής λήγει στις 31/12/2020. Εντελώς διάτρητη είναι και η επίκληση της σύμβασης παραχώρησης, μεταξύ δήμου Φυλής και ΕΔΣΝΑ (ή ΕΔΣΚΝΑ), αφού:

 • Πουθενά δεν αναφέρεται ρητά ότι στο διάστημα μέχρι το 2024 θα λειτουργεί υποχρεωτικά ΧΥΤΑ. Μάλιστα, στην αρχική απόφαση του δήμου (95/26.7.2004) γίνεται λόγος «για την εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων για την προσεχή πενταετία».
 • Η σύμβαση προβλέπει ότι το 2024 ο χώρος θα αποδοθεί στο δήμο αποκατεστημένος, πράγμα που σημαίνει ότι η λειτουργία του ΧΥΤΑ και των άλλων εγκαταστάσεων θα έχει σταματήσει κάποια χρόνια νωρίτερα.
 • Η σύμβαση προβλέπεται ότι λήγει, αν ο ΕΔΣΝΑ, για οποιοδήποτε λόγο, επιστρέψει την παραχωρηθείσα έκταση. Αν οι κ. Παππούς και Μπουραΐμης ενδιαφέρονται να κλείσει ο ΧΥΤΑ, γιατί δε θέτουν το θέμα στη ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, της οποίας είναι μόνιμα μέλη;

Το πιο προκλητικό είναι ότι οι ίδιοι που υπέγραψαν μια σειρά εγκληματικών αποφάσεων, για τα «αργύρια» των αντισταθμιστικών, τις επικαλούνται για να δικαιολογήσουν την υποτελή τους στάση. Θυμίζουν την ιστορία του πατροκτόνου, ο οποίος για να εξασφαλίσει την εύνοια του δικαστηρίου, επικαλείται το γεγονός ότι είναι ορφανός.

(έγγραφα παραχώρησης έκτασης δήμου Φυλής στον ΕΣΔΚΝΑ)

Γ. Υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι για ταφή στην εγκατάσταση της Φυλής;

Ως πολίτες της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής και ως ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, αγωνιζόμαστε για το άμεσο και οριστικό κλείσιμο της εγκατάστασης στη Φυλή, για μια σειρά λόγων που σχετίζονται με το μέλλον μας και τη ζωή μας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αφήσουμε αναπάντητους τους ισχυρισμούς ότι η χωρητικότητα της εγκατάστασης για ταφή σκουπιδιών δεν έχει εξαντληθεί.

Επικαλούνται ότι η έκταση που καταλαμβάνουν οι ΧΥΤΑ είναι μικρότερη από την οριοθετημένη έκταση των ΟΕΔΑ. Κρύβουν ότι αυτό είναι το απολύτως φυσιολογικό, αφού -όπως περιγράψαμε προηγουμένως- στις ΟΕΔΑ περιλαμβάνονται και άλλες δραστηριότητες και συνοδά έργα, πέραν των ΧΥΤΑ και αφού οι περιβαλλοντικές τους αδειοδοτήσεις έχουν λήξει ή λήγουν σε ελάχιστους μήνες. Οι χάρτες είναι στη διάθεσή τους και θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να μας υποδείξουν σε ποιο ακριβώς σημείο νομίζουν ότι μπορούν να κατασκευαστούν νέοι χώροι ταφής, αν τολμούν.

Ακόμη και οι πέτρες γνωρίζουν πως ο ΧΥΤΑ έχει εξαντληθεί προ πολλού και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο έγιναν  οι περίφημες εσωτερικές επεκτάσεις (εκβαθύνσεις, πανωσηκώματα κλπ.) και ο νέος ΧΥΤΑ στην ανενεργή χωματερή των Άνω Λιοσίων, τον οποίο προσάρτησαν αυθαίρετα στο ΧΥΤΑ Φυλής (επειδή διέθετε περιβαλλοντική αδειοδότηση σε ισχύ).  Αν υπήρχε διαθέσιμος  χώρος γιατί ο ΕΔΣΝΑ έκανε πανωσηκώματα και δεν έκανε νέο ΧΥΤΑ σε αυτόν; Οι ίδιοι δεν έλεγαν, όλα αυτά τα χρόνια, πως ο ΧΥΤΑ εξαντλείται και κλείνει οσονούπω; Ποιους  πάνε να κοροϊδέψουν τώρα; Ή, μήπως, θέλουν να τους θυμίσουμε παλιότερες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου Φυλής, όπως αυτές;

 • «… το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Φυλής, με απόφασή του ζητεί το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής μέσα στα επόμενα δυόμισι με τρία χρόνια, απαιτεί να μην γίνει κανένα άλλο έργο διαχείρισης απορριμμάτων στη Δυτική Αττική και απορρίπτει τις μεθόδους της καύσης, της βιοξήρανσης και οποιασδήποτε άλλης μορφής, προκρίνοντας μόνον την ανακύκλωση» (19/4/2011).
 • «Έχει ληφθεί υπόψη ότι σε τρία έτη που προβλέπεται να λειτουργήσουν οι σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις, ο ΧΥΤΑ Φυλής θα έχει κορεσθεί και θα κλείσει;» (17/11/2011)
 • «Ο Δήμος μας αξιώνει την απομάκρυνση ή την παύση λειτουργίας του ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ και του ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  (Ε.Μ.Α.Κ.). Μέχρις ότου συντελεστούν αυτά , αξιώνει τη συμμετοχή εκπροσώπων του στα όργανα,  που είναι αρμόδια κατά νόμο να τα ελέγχουν (επιθεωρητές περιβάλλοντος κλπ).» (19/12/2012)

Πιστεύουμε ότι αυτό που εξυπηρετεί όλη αυτή η φιλολογία είναι το να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις από την απροκάλυπτη στήριξη του διαγωνισμού για νέους ΧΥΤΑ στη Φυλή, που αποφάσισε η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ στο τέλος της θητείας της κ. Δούρου και να προετοιμαστεί το έδαφος για την περίφημη γ’ φάση, που φαίνεται να αποτελεί το διακαή τους πόθο για την κάλυψη των αναγκών για τα επόμενα 5-6 χρόνια. Θέλουν να φωτογραφίσουν την γ΄ φάση ως διαθέσιμο χώρο, αλλά ντρέπονται και να το πουν. Μόνο που η περιοχή της γ΄ φάσης δεν έχει ενταχθεί ούτε στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, ούτε του ΧΥΤΑ Φυλής.

Φοβόμαστε ότι το διαφαινόμενο αδιέξοδο, μπορεί να οδηγήσει σε μια ακόμη τυχοδιωκτική επιλογή: να επιχειρηθεί να μετατραπούν σε νέα κύτταρα ταφής όλα τα κενά που υπάρχουν στις ΟΕΔΑ Α. Λιοσίων και Φυλής, μεταξύ των εξαντλημένων κυττάρων, αγνοώντας συνθήκες ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, που αναπόφευκτα θα υπάρξουν.  Η επιμονή των Παππού – Μπουραΐμη στο θέμα της χωρητικότητας της μη εξάντλησης της εγκατάστασης, δείχνει ότι το ενδεχόμενο αυτό δεν είναι απίθανο. Ελπίζουμε να μην οδηγηθούν σε μια τέτοια επικίνδυνη επιλογή και για το λόγο αυτό θα τους θυμίσουμε την κατάρρευση 800.000 τόνων από τα πρανή ενός βουνού σκουπιδιών, που καταπλάκωσε και κατέστρεψε το εργοστάσιο ΕΜΑΚ (ευτυχώς σε μέρα αργίας, διότι θα θρηνούσαμε δεκάδες θύματα).

Δ. Η επέκταση των μονάδων επεξεργασίας θα μονιμοποιήσει τους ΧΥΤΑ στη Φυλή

Συνειδητά αποσιωπάται το θέμα της επέκτασης των μονάδων επεξεργασίας, όχι μόνο από την άποψη των μεγεθών αλλά και του χρόνου λειτουργίας. Υιοθετείται και αναμασάται το επιχείρημα της μετατροπής του ΕΜΑΚ σε «πράσινο» εργοστάσιο. Κάνουν να σαν μην έχουν ακούσει για τη δημιουργία στη Φυλή νέας μονάδας επεξεργασίας και καύσης, δυναμικότητας 450.000 τόνων/έτος.

Κρύβουν ότι το ΕΜΑΚ θα φτάσει τους 300.000 τόνους/έτος, εκ των οποίων οι 200.000 τόνοι θα είναι βιοαπόβλητα, έναντι των λίγων χιλιάδων που δέχεται σήμερα, κάνοντας κόλαση τη ζωή των κατοίκων των όμορων περιοχών. Παριστάνουν ότι δε γνωρίζουν την εξαγγελία Πατούλη: «Είχαμε πει ότι θα προχωρήσουμε στην κατασκευή 3 νέων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων για τις ανάγκες του Κεντρικού Τομέα στη Φυλή, του Πειραιά στο Σχιστό, και της Βορειοανατολικής Αττικής στο Γραμματικό. Σας ανακοινώνω σήμερα ότι οι φάκελοι ΣΔΙΤ των έργων ήδη προετοιμάζονται, ενώ μερικές μέρες πριν προκηρύχθηκαν οι μελέτες πλήρους τεχνικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων για τις μονάδες του Κεντρικού Τομέα και του Πειραιά». 

Τα «παπαγαλάκια» του διδύμου μας ενημερώνουν ότι δεν ψήφισαν τη δημοπράτηση της νέας μονάδας. Φυσικό, αφού η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ δε συζήτησε ακόμη τα τεύχη δημοπράτησης. Συζήτησε, όμως, και αποφάσισε την έγκριση των τευχών δημοπράτησης για τη σύναψη συμβάσεων με αντικείμενο τις μελέτες ωρίμανσης για την υλοποίηση της μονάδας επεξεργασίας απόβλητων (ΜΕΑ) Π.Ε. Κεντρικού Τομέα και  Π.Ε.  Πειραιά (απόφαση 140/30.4.2020). Παρ’ ότι η ΕΕ συνεδρίασε τηλεφωνικά, με τους Παππού – Μπουραΐμη «δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τον Πρόεδρο και ως εκ τούτου δεν ψήφισαν για το συγκεκριμένο θέμα». Για άλλα θέματα της ίδιας συνεδρίασης, όπως η έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού για το ΕΜΑΚ, κατέστη δυνατή η επικοινωνία και ψήφισαν. Ντροπή και πάλι ντροπή τους!

Το κυριότερο είναι ότι κρύβουν ότι η επέκταση και κατασκευή νέων μονάδων επεξεργασίας σκουπιδιών θα κρατήσει ανοιχτή την εγκατάσταση για ακόμη 3 δεκαετίες. Πρέπει να μας θεωρούν πολύ αφελείς για να πιστέψουμε ότι αυτές θα λειτουργούν και ο ΧΥΤΑ θα κλείσει, έστω το 2024.

Ε. Συγκαλύπτεται η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία της Φυλής

Την ώρα που βοά ο τόπος για τις συνέπειες της μακρόχρονης λειτουργίας της εγκατάστασης της Φυλής, οι προύχοντες του δήμου το μόνο που βρίσκουν να πουν είναι ότι «Οι έλεγχοι στην περιοχή του ΧΥΤΑ είναι σταθεροί και συστηματικοί, έτσι αν η περιβαλλοντική επιβάρυνση είχε ξεπεράσει τα επιτρεπτά όρια, θα έπρεπε να είχε σταματήσει η λειτουργία του» και ότι «Οι επιδημιολογικές μελέτες για να παράξουν ασφαλή συμπεράσματα, πρέπει να διαρκέσουν τουλάχιστον μια 10ετία». Αποφεύγουν να μιλήσουν για:

 • Την απόκρυψη, επί σχεδόν 5 χρόνια, μελετών (της Asprofos) που ο ίδιος ο δήμος Φυλής παρήγγειλε και την επιλεκτική αξιοποίησή τους, όταν μετά από ισχυρή πίεση αναγκάζονται να της δημοσιοποιήσουν.
 • Τις καθυστερήσεις της επιδημιολογικής μελέτης, όταν οι έλεγχοι έφτασαν στο δήμο Φυλής, πριν ακόμη ενσκήψει η πανδημία.
 • Την μόνιμη δυσοσμία που προκαλεί το ΕΜΑΚ, σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων, που κάνει αφόρητη τη ζωή όλων.
 • Τα ευρήματα επίσημων ερευνών και μετρήσεων, για λογαριασμό του ΕΔΣΝΑ, όπως αυτά που περιέχονται στην τελική έκθεση  του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης των ΧΥΤΑ Φυλής και Άνω Λιοσίων, που υλοποιήθηκαν το 2017.

Τις αμπελοφιλοσοφίες για το τι είναι οι σταθμοί μεταφόρτωσης, για τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και για τη σημασία της πρόληψης και της ανακύκλωσης θα τις προσπερνούσαμε αδιάφορα, αν δεν προέρχονταν από τους επικεφαλής του μοναδικού δήμου στην Αττική που δεν έχει σχέδιο τοπικής διαχείρισης και που είναι περήφανοι γι’ αυτό. Όσο για την επισήμανση ότι ένα βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης των αποβλήτων της Αττικής θα εξακολουθήσει να έχει, για κάποια χρόνια, ανάγκη (και) χώρων ασφαλούς διάθεσης – ταφής, ας την εκστομίζουν καλύτερα κοιτώντας τον καθρέφτη τους. Διότι είναι οι ίδιοι που έχουν καταδικάσει τη Φυλή στο ρόλο του μοναδικού αποδέκτη των σκουπιδιών ολόκληρης της περιφέρειας, με αντάλλαγμα τα χρήματα των αντισταθμιστικών, πάνω στα οποία έχουν στηρίξει όλη την αυτοδιοικητική τους καριέρα.

29.6.2020

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής – Δ. Αθήνας

oxixytafilis.blogspot.com – [email protected] – f/b: Δυτικό Μέτωπο

Μοιραστείτε το:
Tagged