Δίκτυα κινητής 4G: Μέχρι το 2025 κάθε ευρωπαϊκό νοικοκυριό θα έχει πρόσβαση σ’ αυτά

Πολυμέσα
Μοιραστείτε το:

Ένα νέο ψηφιακό όραμα, με ορίζοντα υλοποίησης το 2025 και στόχο μια πραγματικά ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, έχει η Ευρώπη. O DIGITAL EUROPE (European Digital Technology Industry Association-Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ψηφιακής Τεχνολογίας) ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα δράσης, το οποίο θέτει 22 φιλόδοξους στόχους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025.

Οι στόχοι του DIGITALEUROPE – μέλος του οποίου είναι ο ΣΕΠΕ – είναι φιλόδοξοι και διατρέχουν οριζόντια κάθε πτυχή της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας, από την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τις ψηφιακές δεξιότητες του πληθυσμού μέχρι το ηλεκτρονικό εμπόριο και από την e-υγεία και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση μέχρι την κυβερνοασφάλεια.

Ένα νέο ψηφιακό πλάνο για την Ευρώπη, με 22 ψηφιακούς στόχους και ορίζοντα υλοποίησης το 2025, θέτει ο DIGITALEUROPEΣύμφωνα με το “μανιφέστο” του DIGITALEUROPE, για παράδειγμα, στόχος είναι μέχρι το 2025, το 90% των ατόμων, με χαμηλή ή καθόλου εκπαίδευση, να είναι τακτικοί χρήστες του Διαδικτύου.

Αυτή τη στιγμή το 61% των ατόμων με χαμηλή ή καθόλου εκπαίδευση χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο με συχνότητα λιγότερη από μία φορά την εβδομάδα. Επίσης, με ορίζοντα το 2025, κάθε ευρωπαϊκό νοικοκυριό θα έχει πρόσβαση σε δίκτυα 4G, ενώ έως τότε οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την επανεκπαίδευση τουλάχιστον του 20% του εργατικού τους δυναμικού.

Το θέμα της εκπαίδευσης θεωρείται κορωνίδα των προτεραιοτήτων για μια πραγματικά ενιαία ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, μέχρι το 2025, οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη θα πρέπει να παρέχουν εκπαίδευση ΤΠΕ στο 30% των εργαζομένων τους. Σήμερα, μόνο το 22,6% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων το κάνουν. 

By 2025, all enterprises in Europe should be providing ICT training to 30% of their employees

Ψηφιακές δεξιότητες

Στο μεταξύ, μέχρι το 2025, η Ευρώπη πρέπει να έχει λάβει μέτρα προκειμένου να αντιστρέψει το αυξανόμενο έλλειμμα επαγγελματιών του κυβερνοχώρου, το οποίο αναμένεται να ανέλθει σε 350.000 μέχρι το 2022. Επίσης, έως τότε το 6% των γυναικών που εργάζονται θα πρέπει να απασχολούνται στις ΤΠΕ.

Σήμερα, μόνο το 1,4% των γυναικών στην Ε.Ε. απασχολούνται ως ειδικοί ΤΠΕ. Η κυβερνοασφάλεια και η εμπιστοσύνη στο Διαδίκτυο θεωρούνται κορυφαίοι πυλώνες του ψηφιακού οράματος της Ευρώπης.

By 2025, fewer than 10% of internet users should be deterred from online purchase

Μέχρι το 2025, τα προβλήματα ασφαλείας θα πρέπει να πάψουν να αποθαρρύνουν τους Ευρωπαίους από τις ηλεκτρονικές αγορές: λιγότερο από το 10% των χρηστών του Διαδικτύου θα πρέπει να αποθαρρύνεται από τις ηλεκτρονικές αγορές λόγω προβλημάτων ασφάλειας.

Το 2015, το 19% των χρηστών του Διαδικτύου αποθαρρύνθηκαν από τις ηλεκτρονικές αγορές λόγω προβλημάτων ασφάλειας. Επίσης, μέχρι το 2025, όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν μια σαφή στρατηγική ασφάλειας. Το 2015, μόνο το 31,6% των επιχειρήσεων είχε καθορίσει μια επίσημη και ξεκάθαρη πολιτική ψηφιακής ασφαλείας. 

By 2025, European enterprises should have a clear cybersecurity strategy

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Στο μεταξύ, οι πολίτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, που παρέχονται online, ακολουθώντας το παράδειγμα της Εσθονίας και της Φινλανδίας, όπου σχεδόν το 50% των πολιτών κάνει χρήση αντίστοιχων υπηρεσιών. Το 2018 στην Ε.Ε. το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 18%. Επιπλέον έως το 2025 το 75% των πολιτών στην Ευρώπη θα πρέπει να κάνει χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η έρευνα θεωρείται τομέας στρατηγικής επενδυτικής προτεραιότητας για την ψηφιακή Ευρώπη. Έως το 2025 το 10% των δαπανών έρευνας και καινοτομίας πρέπει να στοχεύει στις τεχνολογίες των ΤΠΕ. Προς το παρόν μόνο η Ιαπωνία εκπληρώνει αυτόν τον στόχο, με τις ΗΠΑ να βρίσκονται στο 8,2% και την Ε.Ε. στο 6,8%.

Συνολικά, οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να δαπανούν έως το 2025 το 3% του ΑΕΠ στην έρευνα και την καινοτομία, με την Ιαπωνία να πληροί ήδη αυτόν τον στόχο με 3,3% δαπάνες, τις ΗΠΑ να βρίσκονται στο 2,8% και την Ευρώπη στο 2%.

Πηγή: sepe.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged