Δήμος Περιστερίου: Απόλυση υπαλλήλου της θυγατρικής του ΔΕΠΑΔΠ – Είχε προσληφθεί μη νόμιμα το 2005!!!

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Προσελήφθη μη νομίμως, τα πιστοποιητικά και οι τίτλοι σπουδών της  δεν κατατέθηκαν και δεν ελέγχθηκαν ποτέ, ούτε αναζητήθηκαν αν και ήταν υποχρέωση της υπαλλήλου, ενώ η σύμβασή της ανανεώνονταν, μη νομίμως κάθε χρόνο από το 2005.  – Τα ερωτήματα που προκύπτουν και οι ευθύνες στελεχών και Αιρετών του Δήμου… Ποιες είναι οι τελευταίες παρόμοιες ή και όμοιες περιπτώσεις…

Χρειάσθηκε  να επέμβει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)  και να ζητήσει από τον Δήμο Περιστερίου, -με βάση τα ευρήματα της Έκθεσης Ελέγχου στον οποίο προχώρησε-,  να προβεί στην απόλυση υπαλλήλου που είχε προσληφθεί  μη νομίμως, ενώ της ανανεώνονταν διαρκώς από το 2005 οι συμβάσεις ΙΔΟΧ, για να δει το «φως της νομιμότητας» το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΔΠ και να αποφασίσει την απόλυσή της…

Ας τα δούμε όλα με την σειρά…

Τους «σκοτεινούς» τρόπους με τους  οποίους γίνονταν και γίνονται οι προσλήψεις, οπως και οι ανανεώσεις των συμβάσεων, υπαλλήλων στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στους Δήμους και φυσικά στον Δήμο Περιστερίου, καθώς και το «κόλπο» της άτυπης μεν αλλά ουσιαστικής μονιμοποίησής τους ως ΙΔΑΧ, αναδεικνύει η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Περιστερίου (ΔΕΠΑΔΠ) για την απόλυση  υπαλλήλου της επιχείρησης που είχε προσληφθεί το 2005 ως ειδικός Πληροφορικής, αλλά ουδέποτε κατέθεσε ή μάλλον προσκόμισε τους ζητούμενους Τίτλους Σπουδών της… απόλυση κατ’ εντολή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)  που διαπίστωσε το παράνομο των πράξεων της θυγατρικής του Δήμου Περιστερίου.

Παρόμοια, αν όχι πανομοιότυπη  περίπτωση που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι η πρόσληψη  σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα  που υλοποιεί ο Δήμος Περιστερίου για την κοινότητα ΑμεΑ, του (πρώην σήμερα) δημοτικού συμβούλου της παράταξης Παχατουρίδη και αντιπροέδρου της ΔΕΠΑΔΠ, όταν έγινε η πρόσληψη κου Δούναβη, που σημειωτέον ασχολείται  με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης  σε αλλότριες εργασίες απ’ αυτές που προσλήφθηκε…

Μία δεύτερη περίπτωση είναι η πρόσληψη στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φτώχειας «Τέβα» που  διαχειρίζεται ο ΑΣΔΑ, του κουμπάρου πολύ γνωστού δημάρχου της Δυτικής Αθήνας, πρόσληψη που έχει ήδη ανανεωθεί τουλάχιστον μία φορά…

Το αν οι προσλήψεις αυτές που τείνουν με μεθοδεύσεις να γίνει μόνιμες, είναι νόμιμες ή όχι ίσως αποδειχθεί στο προσεχές άμεσο μέλλον…

Σε ότι αφορά την απόλυση της υπαλλήλου της ΔΕΠΑΔΠ…

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΔΠ αλλά και  η Έκθεση Ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), η   κα Απολλ… Σταμ…, προσλήφθηκε το 2005 στα πλαίσια Συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος, ως ειδικός Πληροφορικής με εμπειρία  στην διδασκαλία μικρών παιδιών… Αυτή καθ’ αυτή η πρόσληψη είχε την εποχή εκείνη προκαλέσει αντιδράσεις στους αιρετούς του δήμου, για πολιτικούς κυρίως λόγους…

Μετά την ολοκλήρωση του Συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος, για τις ανάγκες του οποίου είχε προσληφθεί (όλα τα προγράμματα έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια),  η συγκεκριμένη υπάλληλος, -που τελικά απολύθηκε στις 30.11.2020-, απασχολούνταν έως την ημερομηνία αυτή στη Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π. με ανανεούμενες αλλεπάλληλες ετήσιες συμβάσεις ΙΔΟΧ (συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου) από τις 12-09-2005, πρώτα από  από την ΑΝ.ΑΝ.Ε.ΠΕΡ.,  στην συνέχεια στην διάδοχό της ΚΕΠΕΚΑΠ και από τις 22.02.2011 στην Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π. που είχε απορροφήσει-συγχωνεύσει τη δεύτερη.

Με απλά λόγια και για να γίνει κατανοητό και στον ποιο αδαή, η υπάλληλος Απολλ… Σταμ… προσλήφθηκε  σε συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του 2005, το οποίο έληξε στις αρχές του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και από 12.9.2005 ουσιαστικά μονιμοποιήθηκε στην θυγατρική του Δήμου ΔΕΠΑΔΠ, με το κόλπο της ανανέωσης σε ετήσια βάση της σύμβασής της…

Τα λάθη, οι παραλήψεις και οι ευθυύνες των Προϊσταμένων της απολυόμενης υπαλλήλου…

Η συγκεκριμένη υπόθεση είναι όζουσα (για όσους  δεν γνωρίζουν τη λέξη όζουσα αυτή δηλώνει το «βρωμάει…»), σε ότι αφορά τον έλεγχο της υπαλληλικής κατάστασης της αναφερόμενης απολυόμενης υπαλλήλου, όχι όμως και πρωτοφανής στα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού ανάλογες περιπτώσεις έχουν δει πολλάκις το φως της δημοσιότητας… Ειδικότερα…:

α) Υπάρχουν ευθύνες των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου και δη αυτών  του Διοικητικού Τομέα για τον μη εντοπισμό της παράληψης κατάθεσης των Τίτλων σπουδών και συνολικά των ζητούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών εγγράφων από την συγκεκριμένη υπάλληλο, εκτός αν ο έλεγχος υπηρεσιακών φακέλων δημοτικών υπαλλήλων στον Δήμο Περιστερίου ή ήταν «μαϊμού».. ή δεν έγινε ποτέ…

β) Υπάρχουν ευθύνες των αρμόδιων υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος  στα πλαίσια του οποίου προσλήφθηκε η αναφερόμενη υπάλληλος και ειδικότερα ευθύνες για τον έλεγχο σωστής υλοποίησης του προγράμματος, νόμιμης πρόσληψης της υπαλλήλου και κυρίως «πληρωμής» της με βάση τα τυπικά και οριζόμενα από το πρόγραμμα προσόντα της…

γ) Υπάρχουν ευθύνες στις υπηρεσίες και τα Διοικητικά Συμβούλια  των ΑΝΑΝΕΠΕΡ, ΚΕΠΕΚΑΠ και της ΔΕΠΑΔΠ, διαδοχικά και συνολικά για την ανανέωση των συμβάσεων ΙΔΟΧ της ποιο πάνω αναφερόμενης υπαλλήλου αφενός για την άκριτη και εκτός νομιμότητας ανανέωσή τους, αφετέρου για τ6ο μη νόμιμο της μη ύπαρξης των Τίτλων σπουδών της και των απαιτούμενων δικαιολογητικών της που απαιτούνταν για την αρχική και όχι μόνο πρόσληψή της…

δ) Υπάρχουν ευθύνες στις υπηρεσίες και τους συντονιστές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως και των διοικητικών οντοτήτων που προϋπήρχαν αυτής, σε ότι αφορά την νομημοποιητική έγκριση  των αλλεπάλληλων ανανεώσεων ΙΔΟΧ της απολυόμενης τελικά υπαλλήλου…

Επιστροφή μισθών ως αχρεωστήτως καταβεβληθέντων…

Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομολογία των ανώτατων Ελληνικών Δικαστηρίων, -ΕλγκΣ, ΑΠ και ΣτΕ, οι απολυόμενοι υπάλληλοι,  -γαι τις ίδιες αιτίες με την αναφερόμενη ποιο πάνω περίπτωση-, πρέπει να επιστρέψουν  όλους τους μισθούς και κάθε αμοιβή πρόσθετη ή μη που έλαβαν κατά την διάρκεια της μη νόμιμης υπηρεσίας τους «ως αχρεωστήτως καταβληθείσες», όπως είναι ο νομικός όρος της συγκεκριμένης υποχρέωσής τους…

Συνεπώς, είμαστε σε ετοιμότητα να καταγράψουμε αν αυτό θα αποφασισθεί τόσο από το Δ.Σ. της ΔΕΠΑΔΠ, όσο και από την Οικονομική Επιτροπή αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης… λαμβανομένου υπόψη ότι τυχόν διαφορετική αντιμετώπιση … ορίζεται ως «απιστία περί την υπηρεσία και παράβαση καθήκοντος» για τους έχοντες την ευθύνη της απόφασης…

Διαβάστε στην συνέχεια εκτενές απόσπασμα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΔΠ με την οποία απολύεται από 30 Νοεμβρίου  2020 η συγκεκριμένη, μη νόμιμα προσληφθείσα υπάλληλος της Επιχείρησης κα Απολλ…. Στα….

Αν θέλετε να διαβάστε όλη την Απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια κάντε κλικ εδώ

Τα αποσπάσματα της Απόφασης του ΔΣ/ΔΕΠΑΔΠ

«Ο Πρόεδρος, έθεσε υπ’ όψη του Σώματος το υπ’ αριθμ. τρία (3) θέμα της ημερήσιας διάταξης και εισηγήθηκε τα εξής :

Όπως ήδη γνωρίζετε, με την από 15/10/2020 Έκθεση Επιθεώρησης Ελέγχου, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) – Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, Τομέας ΟΤΑ (Α΄ και Β΄ Βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης-Ιθαγένειας -Υποτομέας Α΄, που μας απεστάλη με το έγγραφο υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ-7999/ΟΙΚ/19-11-2020 και την οποία σας έχουμε διαβιβάσει, προτείνεται η λήψη απόφασης, για άμεση λύση/μη ανανέωση της σύμβασης εργασίας της υπαλλήλου Απολλωνάτου Σταματούλας με τη ΔΕΠΑΔΠ.

Η ανωτέρω υπάλληλος προσελήφθη στα πλαίσια Συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος, με ετήσιες ανανεούμενες συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από τις 12-09-2005 από την ΑΝ.ΑΝ.Ε.ΠΕΡ., (η οποία με την υπ’ αρ. 256/16.12.2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετετράπη σε ΚΕΠΕΚΑΠ και στην συνέχεια με την υπ΄ αριθμ. 24/22.02.2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως με την Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.) και η οποία υπάλληλος απασχολείται έως και σήμερα στη Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π. με ανανεούμενες και πάλι συμβάσεις ΙΔΟΧ.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει να συμμορφωθούμε προς την ανωτέρω έκθεση και να προβούμε άμεσα στη λύση της σύμβασης της Απολλωνάτου Σταματούλας, καθόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος και συγκεκριμένα, μη νόμιμη πρόσληψη αυτής, λόγω του ότι δεν κατέθεσε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που όριζε η προκήρυξη (Πτυχίο Πληροφορικής και βεβαίωση ΔΙΚΑΤΣΑ, αποδεικτικά εμπειρίας στην ειδικότητα Καθηγητή Πληροφορικής γενικά και ειδικά στη διδασκαλία πληροφορικής σε παιδιά καθώς και κάρτα ανεργίας), όπως αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το προς συζήτηση θέμα, την από 15/10/2020 Έκθεση Επιθεώρησης-Ελέγχου, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)-Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, Τομέας ΟΤΑ (Α΄ και Β΄ Βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης-Ιθαγένειας -Υποτομέας Α΄, που μας απεστάλη με το έγγραφο υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ-7999/ΟΙΚ/19-11-2020 και την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ομόφωνα, την λύση της σύμβασης της κ. Απολλωνάτου Σταματούλας του Ευαγγέλου από σήμερα, 30/11/2020, καθόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος και συγκεκριμένα, μη νόμιμη πρόσληψη αυτής, λόγω του ότι κατά την πρόσληψή της δεν κατέθεσε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που όριζε η προκήρυξη (Πτυχίο Πληροφορικής και βεβαίωση ΔΙΚΑΤΣΑ, αποδεικτικά εμπειρίας στην ειδικότητα Καθηγητή Πληροφορικής γενικά και ειδικά στη διδασκαλία πληροφορικής σε παιδιά καθώς και κάρτα ανεργίας).»

——————-

Υ.Γ.1: Ερώτημα προς όλα τα μέλη της Διοίκησης Παχατουρίδη: Θα αναζητηθούν  ή όχι ευθύνες  σε όσους διαχρονικά συνέπραξαν  στην μη νόμιμη πρόσληψη αλλά και ανανέωση των συμβάσεων ΙΔΟΧ της κας Απολλ…. Σταμ…; Το αυτό και για την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβεβληθέντων όλων των αμοιβών που έλαβε…

——————-

Υ.Γ.2: Μπορεί η αγάπη του Δημάρχου της Πόλης προς τους ψηφοφόρους του να είναι «άπειρη», κατά τα αναφερόμενα στο επικολυρικό ποίημα των ευχαριστιών του, αλλά η νομιμότητα, η ισονομία και η ίση μεταχείριση των πολιτών παραμένει αναλλοίωτη και αδιαπραγμάτευτη κατά νόμο και Σύνταγμα, και όποιος δεν τις τηρεί θα λάβει τα επίχειρα.. που του πρέπουν… Σύντομα κοντά σας, όπως η στήλη έχει προαναγγείλει  με κάθε μέσο και κάθε  δίαυλο…

——————-

Υ.Γ.3: Η στήλη μανθάνει ότι ο Δήμος Περιστερίου, βρίσκεται  κάτω από μεγεθυντικό φακό για όσα συμβαίνουν σ’ αυτό… προσοχή όχι πολιτικά… Το τι θα προκύψει κανείς δεν ξέρει… Σημασία έχει ότι ο Δήμαρχος της Πόλης  εκπέμπει τελευταίως διαρκώς και στην διαπασών αγάπη και αφοσίωση προς τον «λαό» του… Κάτι ειναι κι αυτό…

——————-

Υ.Γ.4: Ερώτημα προς όποιον έχει γνώση… Υπάρχει μήπως πρόβλημα στις σχέσεις της Διοίκησης Παχατουρίδη και του Εντεταλμένου Συμβούλου κου  Γιάννη Καλαντώνη…; Κι αυτό γιατί τελευταία  ο κος Σύμβουλος δεν συμμετέχει κάν στις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΟΠΑΑΔΠ και του Δημοτικού Συμβουλίου… Εκτός βέβαια, αν δεν διαθέτει εξοπλισμό πληροφορικής οπότε η στήλη σηκώνει τα χέρια…

«Δημογέρων»

Μοιραστείτε το:
Tagged