Δήμος Αιγάλεω: Υπογράφηκε Σύμβαση για την προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Αιγάλεω
Μοιραστείτε το:

Υπογράφτηκε η σύμβαση «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Αιγάλεω, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Τμήματα Α’ και Β’)»

——————-

Υπογράφτηκε μεταξύ του Δημάρχου Αιγάλεω Γιάννη Γκίκα και του εκπροσώπου της εταιρείας «ΕΕΟ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», Ανδρέα Ροδόπουλου, η σύμβαση για τα έργα με τίτλους Τμήμα Α’: «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των διακρίσεων, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και κοινωνικής ένταξης των ειδικών και ευάλωτων ομάδων στο Δήμο Αιγάλεω» και Τμήμα Β’: «Δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής ειδικής φροντίδας στο Δήμο Αιγάλεω».

Τα έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο της ΟΧΕ/ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» και «ΕΝΤΑΣΣΩ» και Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής.

Σημειώνεται ότι, ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αττικής είναι ο ΑΣΔΑ.

Μοιραστείτε το:
Tagged