Δήμος Αγίας Βαρβάρας: Πρόσκληση των αρρένων που γεννήθηκαν το έτος 2005 για τη σύνταξη των Στρατολογικών Πινάκων

Aγία Βαρβάρα
Μοιραστείτε το:

Καλούνται οι άρρενες ή οι γονείς τους που γεννήθηκαν το έτος 2005 (κλάση 2026) και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα αρρένων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας να προσέλθουν στο Δημοτολόγιο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στο τηλ: 213.2019.310, το αργότερο έως την 19 Μαρτίου 2021, προκειμένου να δηλώσουν γραπτώς στο ειδικό έντυπο που θα τους δοθεί στοιχεία όπως: γραμματικές γνώσεις, διεύθυνση κατοικίας κ.λ.π.

Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα για να καταχωρηθούν στον Στρατολογικό Πίνακα κλάσεως 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, Ν. 2113/93.

Πληροφορίες: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης τηλ: 2132019310.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ

Μοιραστείτε το:
Tagged