Αποστολόπουλος Δ.: Κατάργηση των άρθρων 51 & 52 του σχεδίου νόμου του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Επαγγελματική
Μοιραστείτε το:

Κατάργηση των άρθρων 51 & 52 του σχεδίου νόμου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις»

Οι λόγοι που αναφέρονται, στην αιτιολογική έκθεση για τα άρθρα 51 &  52 του σχεδίου νόμου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις»,  για τον καθορισμού  μέγιστου ορίου ηλικίας τα 17 έτη για την εγγραφή σε Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ.  είναι:

Α) «η αποτελεσματικότερη πρόληψη φαινόμενων ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, τα οποία παρατηρούνται ιδίως μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων μαθητών

Το επιχείρημα δεν αντέχει σε ιδιαίτερη κριτική γιατί ενδοσχολική βία και μάλιστα με σοβαρά περιστατικά  έχουμε δει  σε   Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και σε  ΓΕ.Λ. όπου οι μαθητές έχουν κατά κανόνα την ίδια ηλικία. Αντίθετα στα ΕΠΑ.Λ έχει παρατηρηθεί ότι η παρουσία  μεγαλύτερης  ηλικίας μαθητών έχει   αποσοβήσει  πολλά τέτοιου είδους περιστατικά.Αλλά ακόμα και ως υπόθεση εργασίας αν δεχτούμε ότι υπάρχει  ενδοσχολική βία στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ., η μοναδική και μάλιστα αποτελεσματική «επιστημονική» λύσει που προτείνει  το ΙΕΠ είναι η μη εγγραφή μαθητών άνω των 17 ετών;

Πέρα απ΄  αυτά, πως γίνεται  να μην έχει προβλεφθεί και για τα ΓΕ.Λ μέγιστο όριο ηλικίας; Γιατί να ισχύουν  άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για τους μαθητές τωνΗμερήσιων ΕΠΑ.Λ; Μήπως οι μεγάλοι μαθητές στα ΓΕ.Λ είναι αμέμπτου ηθικής  ενώ οι αντίστοιχοι των ΕΠΑ.Λ. είναι το εντελώς αντίθετο;  Αυτή η αντιμετώπιση  είναι ρατσιστική και άνιση  καθώς αφαιρείται το συνταγματικό δικαίωμα της απρόσκοπτης  φοίτησης των πολιτών σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης.

Β) «η σταδιακή αποσυμφόρηση, από σκοπιάς μαθητικού δυναμικού, των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., με γνώμονα τη συνολική βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας διά του εξορθολογισμού της αριθμητικής σχέσης εκπαιδευτικού και μαθητή.» 

Ποιος είπε, ότι η εκπαιδευτική κοινότητα ζήτησε τη σταδιακή αποσυμφόρηση, από τη σκοπιά του μαθητικού δυναμικού, των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., με γνώμονα τη συνολική βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας;

Αν υπάρχει θέμα συνωστισμού, σε ελάχιστα  Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ,  υπάρχουν τρόποι να λυθεί το θέμα π.χ. με κατασκευή νέων κτηρίων, με ενοικίαση κτηρίων, με μετατροπή   ΓΕ.Λ σε ΕΠΑ.Λ, με υποχρεωτική  χωροταξική κατανομή των μαθητών Γυμνασίων σε συγκεκριμένα ΕΠΑ.Λ υποδοχής  όπως συμβαίνει στα Δημοτικά, στα Γυμνάσια και στα ΓΕΛ. κ.α  Ποιοι είναι αυτοί που  συμβούλεψαν  για το  «συνωστισμό»   στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ ενώ γνώριζαν ότι πολύ  μεγαλύτερος συνωστισμός υπάρχει στους άλλους τύπους σχολείων παρά στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ.;

Μάλλον είχαν άλλα στο μυαλό τους. Όπως  την ενίσχυση της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΔΙΕΚ, ΙΙΕΚ,ΚΕΚ κ.α.) για να «απαλλάξουν» το δημόσιο σιγά – σιγά από τη Δημόσια Τυπική Τεχνική και Επαγγελματική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα  να εκτεθεί το Υ.ΠΑΙ.Θ. και η διοίκησή του στα μάτια όχι μόνο της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και ολόκληρου του Ελληνικού λαού ο οποίος δεν ξεχνά!  

Τέλος ο εξορθολογισμός της αριθμητικής σχέσης εκπαιδευτικού και μαθητή δεν θα προκύψει από την μη εγγραφή μαθητών άνω των 17  ετών (αυτό είναι στη σφαίρα της δημιουργικής λογιστικής) αλλά από τη μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών ανά τμήμα γενικής παιδείας, τομέα και ειδικότητας και από την αλλαγή του νόμου για τα ολιγομελή.

Για τους παραπάνω λόγους πρέπει τα άρθρα 51 και 52 να καταργηθούν ως αβάσιμα. 

24/04/2020   

Αποστολόπουλος  Δημήτριος

Μοιραστείτε το:
Tagged